Nuttige informatie


Nachtrust

Om 22 uur begint de nachtrust. Vanaf dat ogenblik worden alle patiënten verzocht op hun kamer te blijven. Je kan nog radio luisteren of tv-kijken, mits dit niet storend is voor jouw medepatiënten. Een goede nachtrust is van vitaal belang.

Wandelen in het ziekenhuis

Je kan andere patiënten een bezoekje brengen, maar informeer eerst bij de verpleegkundige of dit toegelaten is. Wanneer je de kamer verlaat, moet je een kamerjas aantrekken.

Elke patiënt wordt geacht zich steeds ter beschikking te houden voor alle medische en paramedische consulten, onderzoeken en (be)handelingen. Het verlaten van het ziekenhuisgebouw gebeurt in alle omstandigheden op eigen verantwoordelijkheid! Afspraken daaromtrent kunnen worden gemaakt met de behandelende arts en/of verpleging.

Roken

Het AZ Oudenaarde is aangesloten bij het netwerk van rookvrije ziekenhuizen.

Privacy

Geen enkele inlichting over jouw gezondheidstoestand wordt aan derden medegedeeld zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Heb je specifieke privacywensen, dan kan je deze voorleggen aan de hoofdverpleegkundige.

Klachten

Elke klacht is voor het AZ Oudenaarde belangrijk. De klachten worden door de klachtenbemiddelaar met de grootste aandacht behandeld. Schriftelijke klachten worden schriftelijk beantwoord. Vermeld daarom steeds duidelijk jouw naam en adres.

Jouw mening is belangrijk!

De ziekenhuisdirectie hecht veel belang aan jouw mening. Die kan je kenbaar maken door het invullen van een tevredenheidsenquête die je in de onthaalmap aantreft of digitaal. Er wordt gepeild naar jouw tevredenheid over het onthaal, de verpleegkundige zorg, de artsen en andere zorgverleners.

De ingevulde vragenlijst kan je in een gesloten omslag afgeven bij de onthaaldienst. We stellen het op prijs dat je dit beoordelingsformulier invult. Door jouw inbreng kunnen wij de kwaliteit van onze zorg voortdurend verbeteren. Ook voorstellen tot verbetering zijn welkom!