Algemene veiligheid en gezondheid


Jouw veiligheid primeert en is voor de ziekenhuisdirectie een voortdurende zorg.

  • Doorheen het ziekenhuis zijn brandblusapparaten opgesteld.
  • De nooduitgangen zijn overal duidelijk gesignaleerd.
  • Wij vragen je met aandrang om, waar aangeduid, verbodsbepalingen zoals 'Toegang voor onbevoegden' en 'Verboden gsm-gebruik' strikt na te leven.

Het ziekenhuis is uitgerust met camerabewaking. Op strategische plaatsen zijn camera´s opgesteld die 24/24 uur filmen en waken over jouw veiligheid en die van het personeel. De geregistreerde beelden vallen onder de wet op de bescherming van de privacy en worden niet vrijgegeven.

Twee ziekenhuisstewards, die speciaal werden opgeleid in diverse bewakingsopdrachten, houden een oogje in het zeil en signaleren elke verdachte beweging.

Behalve apparaten zoals een PC/laptop en noodzakelijke toestellen voor persoonlijke hygiëne (scheerapparaten, haardrogers) is elke aansluiting met een eigen elektrisch toestel op het ziekenhuisnet uitdrukkelijk verboden.

Het ziekenhuis beschikt over een legionellabeheersplan. In het kader van deze beheersmaatregelen kan de termperatuur van het water vrij hoog oplopen. Opgelet voor verbranding!

Ventilatie

Schone lucht in het ziekenhuis is noodzakelijk voor onze gezondheid. Daarvoor is ventilatie nodig: afvoer van vervuilde lucht en aanvoer van verse lucht. AZ Oudenaarde beschikt over een gecontroleerd ventilatiesysteem, waarbij vervuilde lucht wordt afgevoerd (extractie) en gefilterde lucht terug in de ruimten wordt geblazen (pulsie).

Ook al heeft het ziekenhuis een luchtventilatiesysteem, het wordt aangeraden om toch af en toe een raam open te zetten voor frisse lucht. Zet de ramen van je kamer regelmatig op kipstand, maar houd dan wel de deur van de kamer dicht. Zo help jij ons om de luchtcirculatie in het ziekenhuis intact te houden.

Diefstalpreventie

Ontvreemding van geld of waardevolle voorwerpen is nooit helemaal uit te sluiten. Wij geven je volgende tips:

  • Sluit je wagen goed en laat geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter.
  • Hou geen geld of waardevolle voorwerpen (juwelen, bankkaarten, gsm,…) bij jou op de kamer.
  • Laat geen sleutels rondslingeren.
  • Indien je personen met een vreemd gedrag opmerkt, meld dit aan de verpleegkundigen.

Word je desondanks deze voorzichtigheidsmaatregelen toch het slachtoffer van diefstal, meld dit dan onmiddellijk aan de verpleegkundigen.

Agressie

Indien je het slachtoffer bent van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, meld je dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen.