Ontspanning en vrije tijd


Kapper - Pedicure

Indien je dit wenst, kan je een afspraak maken met een kapper of pedicure. Gelieve hierover afspraken te maken met de verpleging.

Bibliotheek

Eenmaal per week komen de vrijwilligers van de Rode Kruisbibliotheek op de afdelingen langs met boeken en diverse literatuur. Indien je dit wenst, kan je tijdens jouw verblijf gratis lectuur ontlenen. Hun bezoek kan aangevraagd worden via de hoofdverpleegkundige.

Kranten en tijdschriften

Kranten en tijdschriften zijn te verkrijgen aan de onthaaldienst ter hoogte van de inkomhal. Voor meer informatie kan je terecht bij de onthaaldienst.

Post

Inkomende post

Inkomende briefwisseling wordt jou via de afdelingsverpleegkundige bezorgd. Postmandaten of cheques worden niet langer in het ziekenhuis door de postbode uitbetaald. Dit gebeurt enkel nog op het domicilieadres van de patiënt. Deel in de mate van het mogelijke aan jouw correspondenten het nummer van je kamer mee om onnodig zoekwerk te vermijden. Bij langdurige verblijven is het aangewezen om jouw tijdelijke adresverandering bij het postkantoor van je gemeente kenbaar te maken.

Uitgaande post

Uitgaande post kan je afgeven aan het bureel van de verpleging. De post wordt dagelijks door een postbeambte opgehaald.