Jouw factuur


(per 01/01/2021)
Naar aanleiding van je verblijf zullen er twee facturen worden opgemaakt. De vorm van deze documenten en de informatie die erin staat, wordt volledig door de overheid bepaald. Alle bedragen staan in drie kolommen. De eerste kolom (ten laste van het ziekenfonds) bevat alle bedragen die rechtstreeks aan de mutualiteit aangerekend worden via de derdebetalersregeling. In de tweede (persoonlijke tussenkomst) en de derde kolom (supplement) staan de bedragen die de patiënt moet betalen.

Indien je administratief in regel bent met de mutualiteit moet je enkel het persoonlijke aandeel van de patiënt (“de opleg”) en de eventuele supplementen en diverse kosten betalen.

Voor je verblijf zullen er twee facturen worden opgemaakt:

  • een P-factuur voor de kosten van het ziekenhuis en
  • een G-factuur voor de honoraria van artsen en paramedici.

De P-factuur omvat:

het patiëntenaandeel

Dit bevat het patiëntenaandeel in de verblijfskosten van het ziekenhuis en het remgeld voor geneesmiddelen (deze bedragen zijn afhankelijk van jouw verzekerbaarheidsstatus). Voor bepaalde implantaten geldt een tussenkomst van de mutualiteit. Neem contact op met de mutualiteit voor verdere informatie.
Persoonlijk aandeel van de patiënt:

  1ste
dag
2de tot
90e dag
vanaf
91e dag
Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming      
Met of zonder personen ten laste 6,12 € 6,12 € 6,12 €
Langdurig werklozen (langer dan 12 maanden)      
Met of zonder personen ten laste 33,39 € 6,12 € 6,12 €
Andere verzekerden      
Zonder personen ten laste 44,51 € 17,24 € 17,24 €
Met personen ten laste of die alimentatie betalen 44,51 € 17,24 € 6,12 €
Hun kinderen ten laste 33,39 € 6,12 € 6,12 €

het kamersupplement

Het kamersupplement is afhankelijk van de keuze van de kamer:

Kamersupplementen  
Gemeenschappelijke kamer 0,00 € 
Tweepersoonskamer 0,00 € 
Individuele kamer  45,00 € 
Suite, enkel op dienst materniteit 95,00 €
Luxe suite, enkel op dienst materniteit 115,00 €
Rooming-in bij opname in een suite of luxe suite 1,00 € / ligdag
Kamer “Ouder en Kind”, enkel op dienst pediatrie 0,00 €

Supplementen op de honoraria van de ziekenhuisartsen

Naast het kamersupplement, waarvan hierboven sprake, of elk ander supplement, kan het verblijf in een individuele kamer (of in een kamer Ouder en Kind, suite of luxe suite) inzake de artsenhonoraria aanleiding geven tot een maximumsupplement van 135% ten opzichte van de verbintenistarieven, ongeacht het feit of de arts al dan niet is geconventioneerd.

Diverse kosten

Tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis worden, om medische en/of comfortredenen, een aantal producten en diensten ter beschikking gesteld zoals tv, huur telefoon, huur kluis, internet, water, medicatie, enzovoort. Sommige van deze kosten worden jou aangerekend in de rubriek 'diverse kosten'. Ook de kosten voor het verblijf (bedlinnen, maaltijden, enz.) van een begeleidende persoon, die niet als patiënt is opgenomen en die bij jou op de kamer verblijft, zullen net als diverse kosten worden aangerekend, ongeacht het kamertype zijn.


Een overzicht van deze diverse kosten vind je hier.
Een overzicht van de courante parafarmaceutische producten vind je hier.

Geneesmiddelenforfait (opgenomen in de lijst van diverse kosten)

  • Forfait per opname
    Dit forfait wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds.
  • Forfait per opnamedag
    Per verblijfsdag betaal je 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt aangerekend, ook als je zulke geneesmiddelen niet hebt verbruikt. Bij daghospitalisatie wordt dit forfait niet gefactureerd. 

De G-factuur

De G-factuur bevat de erelonen voor medische en paramedische verstrekkingen. De laatste jaren zijn heel wat verstrekkingen geforfaitariseerd. Dit betekent dat je als patiënt per opname en/of per verblijfsdag een aantal vaste honoraria moet betalen, ongeacht je de verstrekkingen al dan niet hebt ontvangen. De opnameforfaits klinische biologie en medische beeldvorming zijn voorbeelden hiervan.


Indien je kiest voor een éénpersoonskamer, hou er dan rekening mee dat artsen en paramedici een supplementair honorarium kunnen aanrekenen (max 135%). Deze supplementaire honoraria kunnen belangrijk zijn. Je bespreekt het financiële aspect van de medische prestaties dus best vooraf met de behandelende arts.

Betaling

Er wordt gevraagd om de facturen te betalen door middel van de aangehechte overschrijvingsformulieren. Onze facturen zijn 30 dagen na verzenddatum betaalbaar.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent de ziekenhuisfacturen kan je terecht bij de facturatiedienst. Via mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of op het nummer 055/33.66.87 en 055/33.66.56 (van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur).

Onze medewerkers staan steeds tot jouw dienst !