Uw factuur


(per 01/07/2019)
Naar aanleiding van uw verblijf zullen twee facturen worden opgemaakt. De vorm van deze documenten en de informatie die erin staat, worden volledig door de overheid bepaald. Alle bedragen staan in drie kolommen. De eerste kolom (ten laste van het ziekenfonds) bevat alle bedragen die rechtstreeks aan uw mutualiteit aangerekend worden via de derdebetalersregeling. In de tweede (persoonlijke tussenkomst) en de derde kolom (supplement) staan de bedragen die de patiënt moet betalen.

Indien u administratief in regel bent met uw mutualiteit, dient u dus slechts het persoonlijk aandeel van de patiënt (“de opleg”) en de eventuele supplementen en diverse kosten te betalen.

Voor uw verblijf zullen twee facturen worden opgemaakt:

  • een P-factuur voor de kosten van het ziekenhuis en
  • een G-factuur voor de honoraria van artsen en paramedici.

De P-factuur omvat:

het patiëntenaandeel

Dit bevat het patiëntenaandeel in de verblijfskosten van het ziekenhuis en het remgeld voor geneesmiddelen (deze bedragen zijn afhankelijk van uw verzekerbaarheidsstatus). Voor bepaalde implantaten geldt een tussenkomst van de mutualiteit. Neem contact op met uw mutualiteit voor verdere informatie.
Persoonlijk aandeel van de patiënt

  1ste
dag
2de tot
90e dag
vanaf
91e dag
Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming      
Met of zonder personen ten laste 5,77 € 5,77 € 5,77 €
Langdurig werklozen (langer dan 12 maanden)      
Met of zonder personen ten laste 33,04 € 5,77 € 5,77 €
Andere verzekerden      
Zonder personen ten laste 43,52 € 16,25 € 5,77 €
Met personen ten laste of die alimentatie betalen 43,52 € 16,25 € 5,77 €
Hun kinderen ten laste 33,04 € 5,77 € 5,77 €

het kamersupplement

Het kamersupplement is afhankelijk van de keuze van uw kamer

Kamersupplementen  
Gemeenschappelijke kamer 0,00 € 
Tweepersoonskamer 0,00 € 
Individuele kamer  45,00 € 
Suite, enkel op dienst materniteit 95,00 €
Luxe suite, enkel op dienst materniteit 115,00 €
Rooming-in bij opname in een suite of luxe suite 1,00 € / ligdag
Kamer “Ouder en Kind”, enkel op dienst pediatrie 0,00 €

Supplementen op de honoraria van de ziekenhuisartsen

Naast het kamersupplement, waarvan hierboven sprake, of elk ander supplement, kan het verblijf in een individuele kamer (of in een kamer Ouder en Kind, suite of luxe suite) inzake de artsenhonoraria aanleiding geven tot een maximumsupplement van 135% ten opzichte van de verbintenistarieven, ongeacht het feit of de arts al dan niet is geconventioneerd.

Diverse kosten

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis worden u om medische en/of comfortredenen een aantal producten en diensten ter beschikking gesteld zoals TV, huur telefoon, huur kluis, internet, mineraal water, medicatie enz. Sommige van deze kosten worden u aangerekend in de rubriek diverse kosten.
Ook de kosten voor het verblijf (bedlinnen, maaltijden enz.) van een begeleidende persoon die niet als patiënt is opgenomen en die bij u op de kamer verblijft, zullen als diverse kosten worden aangerekend.
Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig ten uwen laste.
Een overzicht van deze diverse kosten vindt u hier.
Een overzicht van de courante parafarmaceutische producten vindt u hier

De G-factuur

De G-factuur bevat de erelonen voor medische en paramedische verstrekkingen.
De laatste jaren zijn heel wat verstrekkingen geforfaitariseerd. Dit betekent dat u als patiënt per opname en/of per verblijfsdag een aantal vaste honoraria dient te betalen, ongeacht u de verstrekkingen al dan niet heeft ontvangen. De opnameforfaits klinische biologie en medische beeldvorming zijn voorbeelden hiervan.
Indien u kiest voor een éénpersoonskamer, hou er dan rekening mee dat artsen en paramedici een supplementair honorarium kunnen aanrekenen (max 135%). Deze supplementaire honoraria kunnen belangrijk zijn. U bespreekt het financiële aspect van de medische prestaties dus best vooraf met uw behandelende arts.

Betaling

Er wordt gevraagd om de facturen te betalen door middel van de aangehechte overschrijvingsformulieren. Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na verzenddatum.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent de ziekenhuisfacturen kan u steeds terecht bij de facturatiedienst.
Via mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of op het nummer 055/33.66.87 en 055/33.66.56.

Onze medewerkers staan steeds tot uw dienst !