Opnameverklaring


De opnameverklaring en de bijhorende bijlagen zijn er om jou te informeren, om je te begeleiden bij je keuze van het kamertype en om financiële akkoorden te sluiten. Afhankelijk van de soort opname zijn er verschillende opnameverklaringen opgesteld.

Ter info:

Je kan deze documenten hier downloaden, ter voorbereiding van de opname.