Opnameverklaring


De opnameverklaring en de bijhorende bijlagen zijn er om u te informeren, om u te begeleiden bij uw keuze van het kamertype en om financiële akkoorden te sluiten. Afhankelijk van de soort opname zijn er verschillende opnameverklaringen opgesteld.

Ter info:

U kan deze documenten hier downloaden zodat u er kennis kan van nemen bij de voorbereiding van de opname.