Uw factuur


(per 01/10/2017)
Na uw verblijf in het ziekenhuis ontvangt u minstens twee ziekenhuisfacturen. De vorm van deze documenten en de informatie die erin staat, worden volledig door de overheid bepaald. Alle bedragen staan in drie kolommen. De eerste kolom (ten laste van het ziekenfonds) bevat alle bedragen die rechtstreeks aan uw mutualiteit aangerekend worden via de derdebetalersregeling. In de tweede (persoonlijke tussenkomst) en de derde kolom (supplement) staan de bedragen die de patiënt moet betalen.

Indien u administratief in regel bent met uw mutualiteit, dient u dus slechts het persoonlijk aandeel van de patiënt (“de opleg”) en de eventuele supplementen en diverse kosten te betalen.

Voor uw verblijf zullen twee facturen worden opgemaakt:

  • een P-factuur voor de kosten van het ziekenhuis
  • en een G-factuur voor de honoraria van artsen en paramedici.

De P-factuur omvat:

het patiëntenaandeel

Dit bevat het patiëntenaandeel in de verblijfskosten van het ziekenhuis en het remgeld voor geneesmiddelen (deze bedragen zijn afhankelijk van uw verzekerbaarheidsstatus). Voor bepaalde implantaten geldt een tussenkomst van de mutualiteit. Neem contact op met uw mutualiteit voor verdere informatie.
Persoonlijk aandeel van de patiënt

Categorie Algemeen Ziekenhuis 1ste
dag
2de tot
90e dag
vanaf
91e dag
WIGW´s, gerechtigden 5,77 € 5,77 € 5,77 €
WIGW´s, kinderen ten laste 5,77 € 5,77 € 5,77 €
WIGW´s, andere rechthebbenden 5,77 € 5,77 € 5,77 €
Alle kinderen ten laste 33,04 € 5,77 € 5,77 €
Gerechtigden die gehouden zijn onderhoudsgeld te betalen,
evenals voor hun personen ten laste
43,52 € 16,25 € 5,77 €
Gerechtigden met gezinslast of alleenstaand,
die ten minste één jaar volledig werkloos zijn
en hun personen ten laste (behalve de kinderen)
33,04 € 5,77 € 5,77 €
Alle anderen 43,52 € 16,25 € 16,25 €

het kamersupplement

Het kamersupplement is afhankelijk van de keuze van uw kamer

Kamersupplementen  
Gemeenschappelijke kamer 0,00 € 
Tweepersoonskamer 0,00 € 
Individuele kamer  35,00 € 
Suite, enkel op dienst materniteit 95,00 €
Luxe suite, enkel op dienst materniteit 115,00 €
Rooming-in bij opname in een suite of luxe suite 1,00 € / ligdag
Kamer “Ouder en Kind”, enkel op dienst pediatrie 0,00 €

Supplementen op de honoraria van de ziekenhuisartsen

Naast het kamersupplement, waarvan hierboven sprake, of elk ander supplement, kan het verblijf in een individuele kamer (of in een kamer Ouder en Kind, suite of luxe suite) inzake de artsenhonoraria aanleiding geven tot een maximumsupplement van 100% ten opzichte van de verbintenistarieven, ongeacht het feit of de arts al dan niet is geconventioneerd.

Diverse kosten

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis worden u om medische en/of comfortredenen een aantal producten en diensten ter beschikking gesteld zoals TV, huur telefoon, huur kluis, internet, mineraal water, medicatie enz. Deze kosten worden u aangerekend in de rubriek diverse kosten.
Ook de kosten voor het verblijf (bedlinnen, maaltijden enz.) van een begeleidende persoon die niet als patiënt is opgenomen en die bij u op de kamer verblijft, zullen als diverse kosten worden aangerekend.
Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig ten uwen laste.
Een overzicht van deze diverse kosten vindt u hier.
Een overizcht van de courante parafarmaceutische prodcuten vind u hier

De G-factuur

De G-factuur bevat de erelonen voor medische en paramedische verstrekkingen.
De laatste jaren zijn heel wat verstrekkingen geforfaitariseerd. Dit betekent dat u als patiënt per opname en/of per verblijfsdag een aantal vaste honoraria dient te betalen, ongeacht u de verstrekkingen al dan niet heeft ontvangen. De opnameforfaits klinische biologie en medische beeldvorming zijn voorbeelden hiervan.
Indien u kiest voor een éénpersoonskamer, hou er dan rekening mee dat artsen en paramedici een supplementair honorarium kunnen aanrekenen (max 100%). Deze supplementaire honoraria kunnen belangrijk zijn. U bespreekt het financiële aspect van de medische prestaties dus best vooraf met uw behandelende arts.

Betaling

Er wordt gevraagd om de beide facturen te betalen aan de hand van de aangehechte overschrijvingsformulieren, of door storting aan de kassa van de opnamedienst in het ziekenhuis, elke werkdag tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de kantooruren kunnen alle inlichtingen over de ziekenhuisfactuur worden bekomen bij de facturatiedienst van AZ Oudenaarde op telefoonnummers 055 33 66 87 en 055 33 66 56.

Onze medewerkers staan steeds tot uw dienst !