Ramingen


Om u een zo goed mogelijk beeld te geven van uw eindfactuur heeft het AZ Oudenaarde kostprijsramingen gemaakt voor een aantal veel voorkomende ingrepen.
Gelieve er rekening mee te houden dat dit een niet bindende raming is, gebaseerd op een gemiddelde kostprijs.
De uiteindelijke factuur kan afwijken van de gemaakte raming.

Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen als u bv. langer in het ziekenhuis verblijft, als er complicaties optreden, als de arts extra ingrepen of onderzoeken uitvoert of als er bijkomende medicatie of materialen nodig zijn.
In de prijs zitten alle honoraria die de artsen aanrekenen voor de ingreep: de chirurg die de ingreep uitvoert, de anesthesist en de medisch-technische diensten zoals radiologie en labo.

De prijs is afhankelijk van :

  • uw ziekteverzekering bij uw ziekenfonds.
  • uw kamerkeuze : een éénpersoonskamer (1PK) of een tweepersoonskamer (2PK)

Hierbij een overzicht van de opstelde ramingen: