Ramingen


Om jou een zo goed mogelijk beeld te geven van je eindfactuur heeft het AZ Oudenaarde kostprijsramingen gemaakt voor een aantal veel voorkomende ingrepen. Gelieve er rekening mee te houden dat dit een niet- bindende raming is, gebaseerd op een gemiddelde kostprijs. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de gemaakte raming.

Er is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep. De uiteindelijke prijs kan dus hoger liggen als je bv. langer in het ziekenhuis verblijft, als er complicaties optreden, als de arts extra ingrepen of onderzoeken uitvoert of als er bijkomende medicatie of materialen nodig zijn.
In de prijs zitten alle honoraria die de artsen aanrekenen voor de ingreep: de chirurg die de ingreep uitvoert, de anesthesist en de medisch-technische diensten zoals radiologie en labo.

De prijs is afhankelijk van :

  • jouw ziekteverzekering bij het ziekenfonds.
  • jouw kamerkeuze : een éénpersoonskamer (1PK) of een tweepersoonskamer (2PK)

Hierbij een overzicht van de opstelde ramingen: