• Welkom
  • Patiënten
  • Financiële info

Ramingen


Om jou een zo goed mogelijk beeld te geven van je eindfactuur heeft het AZ Oudenaarde kostprijsramingen gemaakt voor een aantal veel voorkomende ingrepen. Gelieve er rekening mee te houden dat dit een niet- bindende raming is, gebaseerd op een gemiddelde kostprijs. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de gemaakte raming.

Verder lezen

Voorschotten


(per 01/10/2017)
Bij elke opname wordt een voorschot gevraagd.

Soort kamer Voorschot
Gemeenschappelijke kamer 0,00 €
Tweepersoonskamer 0,00 €
Kamer Ouder en Kind 0,00 €
Individuele kamer 150,00 €
Suite (materniteit) 300,00 €
Luxe suite (materniteit) 400,00 €

Verder lezen

Opnameverklaring


De opnameverklaring en de bijhorende bijlagen zijn er om jou te informeren, om je te begeleiden bij je keuze van het kamertype en om financiële akkoorden te sluiten. Afhankelijk van de soort opname zijn er verschillende opnameverklaringen opgesteld.

Ter info:

Je kan deze documenten hier downloaden, ter voorbereiding van de opname. 

Jouw factuur


(per 01/01/2021)
Naar aanleiding van je verblijf zullen er twee facturen worden opgemaakt. De vorm van deze documenten en de informatie die erin staat, wordt volledig door de overheid bepaald. Alle bedragen staan in drie kolommen. De eerste kolom (ten laste van het ziekenfonds) bevat alle bedragen die rechtstreeks aan de mutualiteit aangerekend worden via de derdebetalersregeling. In de tweede (persoonlijke tussenkomst) en de derde kolom (supplement) staan de bedragen die de patiënt moet betalen.

Indien je administratief in regel bent met de mutualiteit moet je enkel het persoonlijke aandeel van de patiënt (“de opleg”) en de eventuele supplementen en diverse kosten betalen.

Voor je verblijf zullen er twee facturen worden opgemaakt:

  • een P-factuur voor de kosten van het ziekenhuis en
  • een G-factuur voor de honoraria van artsen en paramedici.

Lees verder