• Welkom
  • Patiënten
  • Financiële info

Ramingen


Om u een zo goed mogelijk beeld te geven van uw eindfactuur heeft het AZ Oudenaarde kostprijsramingen gemaakt voor een aantal veel voorkomende ingrepen.
Gelieve er rekening mee te houden dat dit een niet bindende raming is, gebaseerd op een gemiddelde kostprijs.
De uiteindelijke factuur kan afwijken van de gemaakte raming.

Verder lezen

Voorschotten


(per 01/10/2017)
Bij elke opname wordt een voorschot gevraagd.

Soort kamer Voorschot
Gemeenschappelijke kamer 0,00 €
Tweepersoonskamer 0,00 €
Kamer Ouder en Kind 0,00 €
Individuele kamer 150,00 €
Suite (materniteit) 300,00 €
Luxe suite (materniteit) 400,00 €

Verder lezen

Opnameverklaring


De opnameverklaring en de bijhorende bijlagen zijn er om u te informeren, om u te begeleiden bij uw keuze van het kamertype en om financiële akkoorden te sluiten. Afhankelijk van de soort opname zijn er verschillende opnameverklaringen opgesteld.

Ter info:

U kan deze documenten hier downloaden zodat u er kennis kan van nemen bij de voorbereiding van de opname.

 

Uw factuur


(per 01/07/2019)
Naar aanleiding van uw verblijf zullen twee facturen worden opgemaakt. De vorm van deze documenten en de informatie die erin staat, worden volledig door de overheid bepaald. Alle bedragen staan in drie kolommen. De eerste kolom (ten laste van het ziekenfonds) bevat alle bedragen die rechtstreeks aan uw mutualiteit aangerekend worden via de derdebetalersregeling. In de tweede (persoonlijke tussenkomst) en de derde kolom (supplement) staan de bedragen die de patiënt moet betalen.

Indien u administratief in regel bent met uw mutualiteit, dient u dus slechts het persoonlijk aandeel van de patiënt (“de opleg”) en de eventuele supplementen en diverse kosten te betalen.

Voor uw verblijf zullen twee facturen worden opgemaakt:

  • een P-factuur voor de kosten van het ziekenhuis en
  • een G-factuur voor de honoraria van artsen en paramedici.

Lees verder