Wanneer uw kind een operatie ondergaat


Voor de operatie

 • Je kind is nuchter vanaf een vooraf bepaald tijdstip.
 • Een vragenlijst en een toestemmingsformulier word je vooraf bezorgd en dient getekend meegebracht te worden.
 • Als je kind naar het operatiekwartier gebracht wordt, mag je als ouder bij je kind blijven tot het onder
  narcose wordt gebracht.
 • De afdeling ontwikkelde een digitaal vertelboek, waarmee je jouw kind kan voorbereiden op de operatie.
  Even opgelet : het vertelboek kan enkel via computer worden bekeken.

Na de operatie

 • Je kind blijft in de ontwaakruimte tot het goed wakker is.
 • Als we je kind mogen afhalen, kan je gerust mee, zodat het vlug een vertrouwd gezicht ziet.
 • Er wordt voor gezorgd dat je kind zo weinig mogelijk pijn heeft.
 • De verpleegkundige zal je melden wanneer je kind opnieuw mag drinken.
 • Meestal zal je kind een infuus krijgen voor vochttoediening en/of medicatie.