Verdere afspraken bij het verblijf ouder en kind


Om de huishoudelijke sfeer te bewaren en als bijdrage tot een goed functioneren van de dienst mag je in de mate van het mogelijke zelf instaan voor de verzorging : zoals wassen, temperatuur opnemen , luiers verversen, voeding geven , medicatie via de mond en aerosol.

Mocht je problemen ondervinden bij het uitvoeren van deze zorgen, contacteer dan de verpleegkundige. Om de toestand van uw kind optimaal te kunnen volgen, is het van groot belang dat je spontaan verslag uitbrengt wat je observeert bij uw kind.
Verzorging, controles en medicatie moeten ook tijdens de nacht verstrekt worden, het is dan ook niet te vermijden dat je nachtrust verstoord kan worden.
Omwille van de rust van andere patiënten en/of mogelijk infectiegevaar vragen wij je zoveel mogelijk op de kamer te blijven.
Wanneer je als ouder de dienst eventjes verlaat, gelieve de verpleegkundige hiervan te verwittigen.

Praktische informatie:

  • Het ontbijt wordt op de kamer opgediend. Voor middag- en avondmaal kan je terecht in de cafetaria. Een fles water kan je steeds op de dienst bekomen.
  • T.V.: afstandsbediening te bekomen bij de verpleging
  • Telefoon: codenummer te bekomen aan de receptie
  • Lectuur: te verkrijgen aan de receptie
  • Koude en warme dranken en snacks : automaten in de cafetaria en aan de lift op de verdieping
  • Gelieve je kind niet mee te nemen naar beneden a.u.b. tenzij je hiervoor toelating hebt.