Verblijf kinderafdeling


Welkom op de webpagina van de kinderafdeling.
Kinderen horen zoveel als mogelijk in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden. Soms is een opname voor observatie of behandeling op de kinderafdeling noodzakelijk.
Een enthousiast team van kinderartsen en kinderverpleegkundigen staat klaar om uw kind met de beste zorg te omringen.
Deze webpagina geeft je allerlei praktische informatie rond het dagelijks gebeuren op de kinderafdeling.

Opname


Soort opname

 • Geplande opname of opname na consultatie
  • Je meldt je aan de opnamedienst. Hier wordt je administratief dossier opgemaakt.
  • Van hieruit wordt je de weg gewezen naar de kinderafdeling.
 • Spoedopname
  • Bij een spoedopname dient de ouder de administratieve en mutualiteitgegevens aan de spoedverpleegkundige over te maken.

Lees verder

Dagindeling


Gedurende de opname streven we er naar dat je kind door 1 verpleegkundige per werkdienst verzorgd en opgevolgd wordt. Ook ’s nachts komt de verpleegkundige regelmatig een kijkje nemen.
Dagelijks komen de kinderartsen bij je kind langs tussen 8h30 en 10h. Je kind wordt onderzocht en de resultaten en verdere planning worden besproken. Op dat ogenblik kan je ook bij hen terecht voor vragen.
Je kan bij de meeste onderzoeken bij je kind blijven. Ook als je kind voor een onderzoek of ingreep moet verdoofd worden, kan je als ouder aanwezig zijn tot je kind ingeslapen is.
Soms zal je tijdens bepaalde handelingen gevraagd worden om in het belang van je kind de kamer even te verlaten. Uiteraard mag je zo snel als mogelijk terug bij je kind.
Om het verblijf van uw kind aangenamer te maken is er een speelleerklas op de afdeling. Onze onderwijzeres en spelleidster Isabel zorgt niet alleen voor onderwijs aan bed, maar ook voor spelbegeleiding. Bij bepaalde behandelingen brengt zij de informatie aan je kind over op een bevattelijke manier.

Wanneer uw kind een operatie ondergaat


Voor de operatie

 • Je kind is nuchter vanaf een vooraf bepaald tijdstip.
 • Een vragenlijst en een toestemmingsformulier word je vooraf bezorgd en dient getekend meegebracht te worden.
 • Als je kind naar het operatiekwartier gebracht wordt, mag je als ouder bij je kind blijven tot het onder
  narcose wordt gebracht.
 • De afdeling ontwikkelde een digitaal vertelboek, waarmee je jouw kind kan voorbereiden op de operatie.
  Even opgelet : het vertelboek kan enkel via computer worden bekeken.

Na de operatie

 • Je kind blijft in de ontwaakruimte tot het goed wakker is.
 • Als we je kind mogen afhalen, kan je gerust mee, zodat het vlug een vertrouwd gezicht ziet.
 • Er wordt voor gezorgd dat je kind zo weinig mogelijk pijn heeft.
 • De verpleegkundige zal je melden wanneer je kind opnieuw mag drinken.
 • Meestal zal je kind een infuus krijgen voor vochttoediening en/of medicatie.

Bezoek


Voor de ouders is bezoek altijd mogelijk. Voor anderen is er mogelijkheid tot bezoek van 15.00 tot 19.00 u.

Verder lezen

Verdere afspraken bij het verblijf ouder en kind


Om de huishoudelijke sfeer te bewaren en als bijdrage tot een goed functioneren van de dienst mag je in de mate van het mogelijke zelf instaan voor de verzorging : zoals wassen, temperatuur opnemen , luiers verversen, voeding geven , medicatie via de mond en aerosol.

Verder lezen

Ontslag en betalingsregeling


Vertrek

Zodra je kind voldoende hersteld is, deelt de behandelende geneesheer je mee wanneer je met je kind het ziekenhuis mag verlaten.
De verpleegkundige bezorgt je de voorschriften en richtlijnen voor voeding en dieet, medicatie, en een afspraak voor controle.
Voor je vertrek geef je de afstandsbediening van de T.V. af aan de verpleegkundige.
De hospitalisatierekening word je opgestuurd.

Hospitalisatieverzekering

De laatste dag van je verblijf wordt het document voor hospitalisatieverzekering door de dokter ingevuld.
Bij de opnamedienst kan je zo nodig een opname-attest verkrijgen,
Voor bijkomende vragen kan je terecht op de kinderafdeling via telefoonnummer 055/33.61.49