Uw ontslag


Wanneer kan u terug naar huis?

Uw ziekenhuisarts bepaalt samen met u de datum en het tijdstip van uw ontslag.

 

Wenst u niettemin het ziekenhuis vroeger te verlaten (d.w.z. tegen artsenadvies), dan kan dit alleen na ondertekening van een document waarin u het ziekenhuis van elke verantwoordelijkheid ontslaat.

Indien u problemen heeft met uw vervoer, informeer dan bij de verpleegkundige van de afdeling.

Vergeet niet om kledij of waardevolle voorwerpen die u in bewaring gaf terug te vragen. Heeft u nog een boek van de bibliotheek, een TV-afstandsbediening of een netwerkkabel, bezorg deze dan terug aan de onthaaldienst.

Wie verzorgingsmateriaal of hulpmiddelen nodig heeft voor verdere thuisverzorging, kan voor inlichtingen terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis of bij de mutualiteit.

Wij wensen u van harte een behouden thuiskomst!