Algemene veiligheid


De veiligheid van uw verblijf primeert en is voor de ziekenhuisdirectie een voortdurende zorg.

  • Doorheen het ganse ziekenhuis zijn brandblusapparaten opgesteld.
  • De nooduitgangen zijn overal duidelijk gesignaleerd.
  • Wij vragen u met aandrang om, waar aangeduid, verbodsbepalingen zoals "Toegang voor onbevoegden" en "Verboden GSM-gebruik" strikt na te leven!

Het ziekenhuis is uitgerust met camerabewaking. Op strategische plaatsen zijn camera´s opgesteld die 24/24 uur filmen en waken over uw veiligheid en deze van het personeel. De geregistreerde beelden vallen onder de wet op de bescherming van de privacy en worden niet vrijgegeven.

Twee ziekenhuisstewards die speciaal werden opgeleid in diverse bewakingsopdrachten, houden een oogje in het zeil en signaleren elke verdachte beweging.

Behalve apparaten zoals een PC/laptop en noodzakelijke toestellen voor persoonlijke hygiëne (scheerapparaten, haardrogers) is elke aansluiting met een eigen elektrisch toestel op het ziekenhuisnet uitdrukkelijk verboden.

Het ziekenhuis beschikt over een legionellabeheersplan. In het kader van deze beheersmaatregelen kan de termperatuur van het water vrij hoog oplopen. Opgelet voor verbranding!

Diefstalpreventie

Ontvreemding van geld of waardevolle voorwerpen is nooit helemaal uit te sluiten.
Wij geven u volgende tips:

  • Sluit uw wagen goed en laat geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter.
  • Hou geen geld of waardevolle voorwerpen (juwelen, bankkaarten, gsm…) bij u op de kamer.
  • Laat geen sleutels rondslingeren.
  • Indien u personen met een vreemd gedrag opmerkt, meldt u dit aan de verpleegkundigen.

Wordt u desondanks deze voorzichtigheidsmaatregelen toch het slachtoffer van diefstal, meldt u dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen.

Agressie

Indien u het slachtoffer bent van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, meldt u dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen.