Ontspanning en vrije tijd


Bibliotheek

Eenmaal per week komen de vrijwilligers van de RodeKruisbibliotheek op de afdelingen langs met boeken en diverse literatuur. Indien u dit wenst, kan u tijdens uw verblijf gratis lectuur ontlenen. Hun bezoek kan aangevraagd worden via de hoofdverpleegkundige.

Kranten en tijdschriften

Kranten en tijdschriften zijn te verkrijgen aan de onthaaldienst ter hoogte van de inkomhal. Voor meer informatie kan u terecht bij de onthaaldienst.

Post

Inkomende post

Inkomende briefwisseling wordt u via de afdelingsverpleegkundige bezorgd.
Postmandaten of cheques worden niet langer in het ziekenhuis door de postbode uitbetaald. Dit gebeurt enkel nog op het domicilieadres van de patiënt.
Deel in de mate van het mogelijke aan uw correspondenten het nummer van uw kamer mee om onnodig zoekwerk te vermijden.
Bij langdurige verblijven is het aangewezen om uw tijdelijke adresverandering bij het postkantoor van uw gemeente kenbaar te maken.

Uitgaande post

Uitgaande post kan u afgeven aan het bureel van de verpleging. De post wordt dagelijks door een postbeambte opgehaald.