Hoe verloopt uw opname?


Een opname in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde kan op verschillende manieren verlopen.

  • Via uw huisarts.
   Een niet-dringende opname bespreekt u best vooraf met uw huisarts. De huisarts kan steeds contact opnemen met de door u gekozen ziekenhuisarts, om alle nuttige inlichtingen over uw gezondheidstoestand mee te delen.
   Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich bij de opnamedienst ter hoogte van de inkomhal, waar een medewerker de nodige administratieve formaliteiten zal verrichten.

Lees het verloop van uw opname verder

Wat brengt u mee?


Administratief

Bij een gewone opname

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning.
 • Naam en adres van de huisarts. Bij elke opname wordt gevraagd wie uw huisarts is. Dit is belangrijk, aangezien de huisarts per brief of mail op de hoogte wordt gebracht van uw opname, ontslag en resultaten van onderzoeken.
 • Adres en telefoonnummer van een contactpersoon.
 • Buitenlandse patiënten brengen een formulier E111 of een Europese Zorgverzekeringskaart (EVZK) mee.
 • Formulier van eventuele hospitalisatieverzekering + kaart. Daarenboven heeft het ziekenhuis afspraken met volgende zorgverzekeraars: DKV, MEDI ASSISTANCE, MEDI LINK, ASSURCARD.

Lees verder

Uw verblijf


Dagschema

De dagindeling van het ziekenhuis verloopt als volgt:

 • 8.00 uur: ontbijt, gevolgd door hygiënische verzorging en kameropschik
 • 11.30-12.30 uur: middagmaal
 • 14.00 uur: bezoek, koffie, verzorging en kameropschik
 • 17.30 uur: avondmaal, gevolgd door verzorging
 • 20.00 uur: einde bezoek

Lees verder

Ontspanning en vrije tijd


Bibliotheek

Eenmaal per week komen de vrijwilligers van de RodeKruisbibliotheek op de afdelingen langs met boeken en diverse literatuur. Indien u dit wenst, kan u tijdens uw verblijf gratis lectuur ontlenen. Hun bezoek kan aangevraagd worden via de hoofdverpleegkundige.

Lees verder

Algemene veiligheid


De veiligheid van uw verblijf primeert en is voor de ziekenhuisdirectie een voortdurende zorg.

 • Doorheen het ganse ziekenhuis zijn brandblusapparaten opgesteld.
 • De nooduitgangen zijn overal duidelijk gesignaleerd.
 • Wij vragen u met aandrang om, waar aangeduid, verbodsbepalingen zoals "Toegang voor onbevoegden" en "Verboden GSM-gebruik" strikt na te leven!

Lees verder

Uw ontslag


Wanneer kan u terug naar huis?

Uw ziekenhuisarts bepaalt samen met u de datum en het tijdstip van uw ontslag.

Lees verder