Wat brengt u mee?


Administratief

Bij een gewone opname

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning.
 • Naam van de huisarts. Bij elke opname wordt gevraagd wie uw huisarts is. Dit is belangrijk, aangezien de huisarts op de hoogte wordt gebracht van uw opname, ontslag en resultaten van onderzoeken.
 • Adres en telefoonnummer van een contactpersoon die tijdens uw verblijf eventueel kan worden gecontacteerd.
 • Formulier van hospitalisatieverzekering + kaart. Het ziekenhuis heeft afspraken met de volgende zorgverzekeraars: DKV, MEDI ASSISTANCE, MEDI LINK, ASSURCARD.
 • Buitenlandse patiënten brengen een Europese ziekteverzekeringskaart of een vervangend document mee.

Lees verder

Uw verblijf


Dagschema

De dagindeling van het ziekenhuis verloopt als volgt:

 • 8.00 uur: ontbijt, gevolgd door hygiënische verzorging en kameropschik
 • 11.30-12.30 uur: middagmaal
 • 14.00 uur: bezoek, koffie, verzorging en kameropschik
 • 17.30 uur: avondmaal, gevolgd door verzorging
 • 20.00 uur: einde bezoek

Lees verder

Ontspanning en vrije tijd


Bibliotheek

Eenmaal per week komen de vrijwilligers van de RodeKruisbibliotheek op de afdelingen langs met boeken en diverse literatuur. Indien u dit wenst, kan u tijdens uw verblijf gratis lectuur ontlenen. Hun bezoek kan aangevraagd worden via de hoofdverpleegkundige.

Lees verder

Algemene veiligheid


De veiligheid van uw verblijf primeert en is voor de ziekenhuisdirectie een voortdurende zorg.

 • Doorheen het ganse ziekenhuis zijn brandblusapparaten opgesteld.
 • De nooduitgangen zijn overal duidelijk gesignaleerd.
 • Wij vragen u met aandrang om, waar aangeduid, verbodsbepalingen zoals "Toegang voor onbevoegden" en "Verboden GSM-gebruik" strikt na te leven!

Lees verder

Uw ontslag


Wanneer kan u terug naar huis?

Uw ziekenhuisarts bepaalt samen met u de datum en het tijdstip van uw ontslag.

Lees verder