Het nieuwe AZO: klaar voor de toekomst


Een uitdagend bouwproject!

nieuweAZO1De Raad van Bestuur van AZ Oudenaarde besliste om herconditioneringswerken uit te voeren in het kader van een toekomstgerichte visie, met daaraan gekoppeld een uitbreiding van meerdere afdelingen en diensten in het ziekenhuis. De ziekenhuisgebouwen dateren uit de jaren ’60 en waren toe aan een grondige renovatie.
Voor dit grootse project ging AZ Oudenaarde in zee met het Oostendse architectenbureau Boeckx Architecture & Engineering en de THV STRABAG-EEG-Van Braeckel. De grootste uitdaging van het project was de dagelijkse ziekenhuiswerking draaiende te houden tijdens de bouwwerken. Er werden immers verschillende afdelingen tegelijk verbouwd. Omdat de site geen ruimte voor grote uitbreiding bood, werd de nodige creativiteit aangewend om de renovatie en nieuwbouw binnen de bestaande structuren te realiseren.

De verbouwingswerken startten in 2005, met een verpleegeenheid, de poliklinieken en moeder-kindfuncties als eerste projecten. In de daaropvolgende twee jaren volgden een heel aantal andere afdelingen, waaronder de radiologie- en spoedafdeling, het digitaal operatiekwartier en de centrale sterilisatieafdeling, de dagziekenhuizen en revalidatieafdeling enzovoorts. Meerdere diensten vonden een andere bestemming in het ziekenhuis, afhankelijk van de aard van de activiteiten. De niet-acute ziekenhuisdiensten, met name het chirurgisch en intern dagziekenhuis en de revalidatieafdeling, situeren zich nu in het voormalig Sint- Elisabethgebouw. Alle ambulante activiteiten worden gecentraliseerd op het gelijkvloers van het ziekenhuis. Blok D en C worden met elkaar verbonden dankzij een verbindingsgebouw met 3 verdiepen.