Voorstelling


Historiek

logo O.L. Vrouwehospitaal OudenaardeDe eerste steenlegging van het huidige ziekenhuiscomplex, toen genaamd het O.L. Vrouwehospitaal, situeert zich in 1962, gevolgd door de opeenvolgende verhuizen van de verschillende diensten tot medio jaren tachtig.
In 1995 zijn de verbouwingen van het St.-Elisabethgebouw (oude hospitaal) tot een nieuw administratief centrum voor de O.C.M.W.-diensten gestart.

 

logo Aurora ziekenhuisPer 1 januari 1999 gaat het fusieziekenhuis onder de naam Auroraziekenhuis A.V. te Oudenaarde van start, bestaande uit het O.L. Vrouweziekenhuis in Oudenaarde en het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse en in samenwerking met het UZ Gent.

Per 1 januari 2003 gaan elk van de campussen hun eigen weg. De campus Oudenaarde wordt versterkt met bedden uit Ronse en blijft nog twee jaar verder werken onder de naam Auroraziekenhuis A.V. en in samenwerking met het UZ Gent.

 

logo AZ OudenaardeOp 1 januari 2005 startte het "Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde vzw", kortweg AZO, haar activiteit als autonoom ziekenhuis.

 

AZ Oudenaarde

Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde is een vereniging zonder winstoogmerk of vzw, in toepassing van Hoofdstuk XII-bis van de organieke OCMW-wet. AZ Oudenaarde is een privaatrechterlijke rechtspersoon, met behoud van openbaar karakter. Volgende partners participeren in de vereniging:

 • O.C.M.W. van Oudenaarde
 • AURORA A.V.
 • GAZO vzw (Geneesheren Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde)
 • MSSZ vzw (Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis Aalst)

Het ziekenhuis telt 235 officieel erkende hospitalisatie- en dagziekenhuisbedden en beschikt over volgende diensten:

 • Dienst C heelkunde (2 afdelingen)
 • Dienst D interne geneeskunde (2 afdelingen)
 • Dienst IZ intensieve zorgen
 • Dienst G geriatrie
 • Dienst Sp revalidatie
 • Hartbewaking - Stroke (acute opvang van patiënten na beroerte)
 • Dienst M kraamafdeling met onderwaterbevallingsbad
 • Dienst E pediatrie
 • Dienst N* neonatologie

Het ziekenhuis beschikt over 45 dagziekenhuisbedden, verdeeld over :

 • Dagziekenhuis Inwendige Ziekten
 • Dagziekenhuis Heelkunde
 • Kinderdagziekenhuis

Daarnaast beschikt het ziekenhuis over volgende medisch-technische diensten:

 • Echocardiografie
 • Fysiotherapie en kinesitherapie
 • Klinisch laboratorium
 • Medische beeldvorming: RX – CT-scanner – NMR – mammografie – echografie
 • Nucleaire geneeskunde (isotopen) – osteoporosemeting - SPECT CT
 • Polikliniek en consultaties

Verder zijn operationeel in het ziekenhuis:

 • Borstcentrum
 • David Back Rugschool
 • Diabetesconsultatie
 • Diabetesvoetkliniek
 • Dieetconsultaties
 • Heupkliniek
 • Obesitaskliniek
 • Ombudsdienst
 • Oncologisch team
 • Ontslagmanager
 • Palliatief team
 • Pijnkliniek
 • Rookstopkliniek
 • Slaapkliniek
 • Sociale dienst
 • Spoedgevallendienst - MUG
 • Sportbegeleiding
 • Wondkliniek

Er zijn ongeveer 65 artsen in het ziekenhuis actief om de medische activiteit in te vullen.
Het ziekenhuis stelt ongeveer 550 personeelsleden te werk.

Ziekenhuisnetwerk Gent

AZ Oudenaarde maakt samen met het UZ Gent, AZ Sint-Lucas Gent en AZ Jan Palfijn Gent deel uit van het Ziekenhuisnetwerk Gent. Binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) stemmen de vier ziekenhuizen hun medisch aanbod onderling op elkaar af, verwijzen ze patiënten door naar specialistische diensten en creëren ze schaalvoordeel bij ondersteunende dienstverlening. Finaal ontvangt de patiënt de best mogelijke zorg dicht bij huis.

De vier ziekenhuizen bouwen met het ZNG een kwaliteitsvol en innovatief ziekenhuisnetwerk uit waarbij ze een betaalbaar en volledig klinisch aanbod bieden op nauwelijks enkele kilometers afstand van de woonplaats van de patiënt. Het netwerk bouwt een duurzaam partnerschap op met doorverwijzers, huisartsen, woonzorgcentra, wijkgezondheidscentra, thuisverpleegkundigen en externe zorgverleners.