Jouw mening over de zorg die je kreeg? Wij horen het graag!

Elke patiënt die tussen maandag 19 september en vrijdag 9 december in AZ Oudenaarde opgenomen wordt of in het dagziekenhuis verblijft, wordt uitgenodigd om de vragenlijst van de Vlaamse Patiënten Peiling in te vullen. 

Om de ervaringen van onze patiënten in kaart te brengen, maakt AZ Oudenaarde gebruik van de Vlaamse Patiënten Peiling (VPP). Dit is een vragenlijst die werd ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform vzw. De vragen peilen naar verschillende elementen die belangrijk zijn tijdens een ziekenhuisopname of een ambulante opname. De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd op de mening en ervaringen van patiëntenvertegenwoordigers uit de patiëntenverenigingen. 

De vragenlijst wordt in meer dan 50 ziekenhuizen in Vlaanderen afgenomen. Hierdoor kunnen we onze resultaten vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Op basis van de scores die patiënten geven, kunnen we verbeteracties opzetten in het ziekenhuis en op deze manier de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren.

Je kan de resultaten van AZ Oudenaarde en de andere ziekenhuizen terugvinden op www.zorgkwaliteit.be

Afdrukken E-mail