BITS, het nieuw slachtofferregistratiesysteem bij rampen voor de dringende hulpverlening

In maart 2016, bij de aanslagen in Zaventem en in het metrostation Maalbeek heeft de overheid vastgesteld dat het huidige systeem om de getroffenen bij een ramp te identificeren en te registreren niet optimaal is.

BITS

In 2019 is de dienst “Dringende Hulpverlening” gestart met de ontwikkeling van een registratiesysteem met de naam “Belgian Incident Tracking System” (BITS). De naam maakt meteen duidelijk waarover het gaat: BITS verzamelt, verwerkt en genereert gegevens over de personen die betrokken zijn bij een noodsituatie.

Bij collectieve noodsituaties is de FOD Volksgezondheid verantwoordelijk voor de organisatie van de medisch-psychosociale hulpverlening. Eén van de taken is het opzetten van een registratie van alle getroffenen. 

    • Het fundament van BITS is het lokaliseren, traceren en vervolgens het identificeren van getroffenen. We willen weten waar de getroffenen zich bevinden, wat hun medische toestand is en hen zo snel mogelijk een “naam” geven.
    • Met BITS beschikken hulpdiensten uit de medisch-psychosociale keten over de mogelijkheid om dit op een eenvoudige wijze te doen. Het startpunt is het aanbrengen van een polsband met een unieke code waaraan men vervolgens gegevens kan linken.
    • Elke individuele hulpverlener kan vanuit zijn specifieke opdracht het traject en dossier van getroffenen stap per stap aanvullen. Dit gaat over hulpverleners die worden uitgestuurd naar het incident en instaan voor het bemannen van de vooruitgeschoven medische posten, over de hulpverleners in ziekenhuizen waarnaar gewonden worden afgevoerd en over alle hulpverleners die in onthaalcentra instaan voor het opvangen van niet-gewonden en familieleden.

Ondertussen is het registratiesysteem BITS getest door verschillende ziekenhuizen en is de doelstelling dat alle Belgische Ziekenhuizen BITS gebruiken als vervanging voor het huidige registratiesysteem.
Een eerste test van het systeem in het AZ Oudenaarde vond plaats op vrijdag 9 september nl. een ‘Table Top Exercise’.

De doelstelling voor het AZ Oudenaarde is om de BITS applicatie hierna te gebruiken bij noodsituaties waarbij een grote toestroom van slachtoffers.

Afdrukken E-mail