AZ Oudenaarde start gesprekken voor verregaande integratie binnen het netwerk

AZ Oudenaarde heeft de voorbije jaren sterk ingezet op het uitbouwen van een duurzame samenwerking binnen het ziekenhuisnetwerk Gent. De raden van bestuur van de vier ziekenhuizen onderzoeken of een meer verregaande samenwerking mogelijk is, met als doel eenheid van bestuur en vermogen.

 Investeringspartner

AZ Oudenaarde zag al langer de mogelijkheden van een verankerde schaalvergroting en was al gestart met het uitwerken van een toekomstgerichte strategische visie op basis van de actuele situatie en gegevens. Het wordt in het huidige ziekenhuislandschap namelijk steeds moeilijker om ons zorgaanbod te kunnen garanderen als onafhankelijk ziekenhuis. Daarnaast worden er in de toekomst strengere erkenningsnormen verwacht op basis van volumecriteria.

Het bestuur van AZ Oudenaarde bracht onder begeleiding van consultancybureau Deloitte de positie van het ziekenhuis in kaart om zo de zorgstrategie voor de volgende jaren te kunnen uittekenen. De conclusie luidt dat AZ Oudenaarde zich financieel en organisatorisch beter verankert in een groter geheel. Concreet wordt er gezocht naar een investeringspartner binnen het ziekenhuisnetwerk.

Basiszorg in Oudenaarde moet blijven

De bestuursleden zijn ervan overtuigd dat Oudenaarde een ziekenhuis nodig heeft om basiszorg dicht bij huis te blijven aanbieden. Een verregaande integratie met een ziekenhuispartner binnen het netwerk heeft als voordeel dat het ziekenhuis de eigen zorgactiviteit kan behouden, maar gebruik kan maken van de schaalvoordelen en verregaande samenwerkingen die het netwerk biedt, ook voor artsen.

 “AZ Oudenaarde heeft een bestaansrecht in de regio, de kleinschaligheid van het ziekenhuis zorgt voor een persoonlijke en familiale sfeer en maakt zorg bovendien toegankelijk voor patiënten uit de streek. Deze samenwerking binnen het ziekenhuisnetwerk Gent opent nieuwe deuren voor AZ Oudenaarde”, aldus voorzitter van de Raad van Bestuur Stefaan Vercamer.

Fusiegesprekken

Het ziekenhuisbestuur start nu verkennende gesprekken op met de netwerkpartners om te kijken welke samenwerkingsvorm het meest geschikt zou zijn binnen de strategische visie van het netwerk. “Mogelijk brengt de toekomst organisatorische veranderingen met zich mee, maar in dit stadium van de gesprekken kunnen we nog niet voorspellen wat dit voor onze ziekenhuisdiensten en medewerkers zal betekenen. Van ontslagen of functiewijzigingen is geen sprake. We hebben iedereen nodig”, vertelt algemeen directeur Ann De Maere.

De strategische analyse van mogelijke samenwerkingsvormen binnen het netwerk werd goedgekeurd door de bestuurders van het ziekenhuis, zodat de gesprekken met de netwerkpartnerziekenhuizen in het najaar kunnen starten worden. De ziekenhuisdirectie wil op die manier het toekomstplan voor AZ Oudenaarde finaliseren tegen dit jaareinde.

Afdrukken E-mail