Eerste sequentialaudit voor AZ Oudenaarde levert complimenten en inspiratie voor verbetering op

Na het behalen van een kwaliteitslabel bij Qualicor Europe in 2020, besliste AZ Oudenaarde de komende jaren in te zetten op een verlenging van dit label. Van 10 mei tot en met 12 mei ontving het ziekenhuis de auditoren van Qualicor voor een eerste sequentialaudit. AZ Oudenaarde is het eerste Vlaamse ziekenhuis waarbij Qualicor dit type audit uitvoerde.

 Het sequential assessmentprogramma is gericht op een cultuur van continu verbeteren. Na dit eerste toetsingsmoment volgen met een tussenperiode van 20 maanden nog twee sequentials. Na het laatste auditbezoek in 2025 maakt Qualicor een accreditatiebesluit en weten we of we het kwaliteitslabel opnieuw zullen behalen.

Diepgaande toetsing

Tijdens hun drie dagen durend auditbezoek volgden de auditoren onze medewerkers tijdens hun activiteiten en werden ook patiënten en cliënten bevraagd. Een bijzondere focus lag op het medicatieproces en het rampenplan van de instelling. Op verpleeg- en ambulante zorgafdelingen werd naast het toetsen van de risicovolle processen ook gekeken naar de verbetercultuur en het patiëntgericht werken.

Teamwork of tiny people with gears and cogwheels 

Management system vector created by pch.vector - www.freepik.com

“Binnen de organisatie kozen we voor een benadering gericht op het vertellen van een kwaliteitsverhaal”, aldus algemeen directeur Ann De Maere. “Kwaliteit van zorg lever je niet alleen tijdens een toetsingsmoment, maar toon je dagelijks. De sequentialaudit was voor onze medewerkers een kans om hun kwaliteitsverhaal te vertellen en hun dagelijks werk en aandacht voor patiëntveiligheid in de kijker te zetten. Dat onze zorgverleners de voorbije twee jaar een moeilijke coronaperiode doormaakten, heeft hen niet tegengehouden om voortdurend te blijven verbeteren.”

Complimenten en verbeterpunten

Een eerste voorlopig resultaat levert zowel complimenten als verbeterpunten op voor de organisatie. Auditoren waren onder andere enthousiast over de inhoud en organisatie van de brandoefeningen, de interactieve app op onze kinderafdeling en de inzichtelijkheid van het digitale vormingssysteem voor medewerkers. De Cliëntenraad kreeg een bijzondere vermelding. Er zijn in Vlaanderen nog maar weinig adviesorganen met externe cliënten die al zo lang geworteld zijn in de organisatie, vermeldde de voorzitter van het auditteam.

De verdeling naar drie toetsingsmomenten geeft Qualicor de kans om de afgesproken zorgprocessen tot in de diepte te toetsen. Dat zorgt ervoor dat ook verbeterpunten naar boven komen, waarmee we aan de slag kunnen om gerichter te kunnen verbeteren. Zo nemen we onder andere het managementsysteem voor patiëntincidentmeldingen en de communicatie daarover onder de loep, wordt het proces van overdracht van informatie bij de zorg kritisch bekeken en gaan we met externe partners aan de slag voor een diepere samenwerking bij noodsituaties. Ook het communiceren van resultaten over kwaliteitsverbeteractiviteiten op onze website verdient nog meer aandacht, een actiepunt dat we meteen kunnen koppelen aan de vernieuwing van onze ziekenhuiswebsite.

De directie en ziekenhuismedewerkers ontvingen op het eind van de audit een eerste terugkoppeling. Nu is het wachten op het officiële verslag eind mei. Dat verslag is de basis voor de voorbereiding op de volgende etappe van onze kwaliteitskoers, waarin we een verdere verbeterslag kunnen maken.

Afdrukken E-mail