Vier leden van Ziekenhuisnetwerk Gent starten gesprekken over verregaande samenwerking

De directies van het AZ Jan Palfijn Gent, het AZ Oudenaarde, het AZ Sint-Lucas en het UZ Gent onderzoeken de komende jaren op welke manier ze nog nauwer kunnen samenwerken dan ze nu al doen binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent. Mogelijk leidt dat tot de oprichting van een ziekenhuisgroepering of een fusie.

Alleen zo kunnen de vier ziekenhuizen het medisch aanbod verder op elkaar afstemmen en de zorg zo kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar mogelijk houden met respect voor de meer dan 10.000 betrokken medewerkers en met de ambitie om de aantrekkelijkste zorgwerkgever van de regio te zijn.


Onderzoek gestart


Deze week gaven de raden van bestuur van de vier ziekenhuizen het mandaat aan de directies om een verregaande samenwerking te bekijken. Ze zullen onderzoeken in welke domeinen ze nog verder kunnen samenwerken en waar efficiëntiewinst te boeken is door in te zetten op kwaliteit en schaalvergroting.
Daarbij overwegen ze of een eenheid van vermogen tussen de verschillende ziekenhuizen wenselijk is. Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot een fusie of tot een ziekenhuisgroepering als tussenstap.


Samen met stakeholders


Een verregaande samenwerking tussen deze vier publieke en private, tweedelijns- en derdelijnsziekenhuizen is een uitzonderlijke oefening. In totaal gaat het over meer dan 3.000 bedden en meer dan 10.000 artsen en medewerkers, verspreid over 4 campussen in Gent en Oudenaarde.


De directies gaan nu op zoek naar experten die hen zullen begeleiden in dit onderzoeksproces. Ook interne en externe stakeholders zoals de vakorganisaties, artsen, medewerkers, patiëntenorganisaties en verwijzers zullen een belangrijke rol spelen. De ziekenhuizen nemen daarvoor hun tijd.


Ziekenhuisnetwerk Gent


Het Ziekenhuisnetwerk Gent is sinds 2020 een locoregionaal ziekenhuisnetwerk tussen het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Oudenaarde en het AZ Jan Palfijn Gent. De vier ziekenhuizen werken voor specifieke zorgtrajecten nu al onderling samen. In het netwerk wordt die samenwerking structureel verder uitgebouwd.
Niet alleen de medische en verpleegkundig-paramedische disciplines, maar ook de ondersteunende diensten zoals IT, HR, communicatie, financiën en kwaliteitszorg bundelen hun expertise zodat de patiënt kan rekenen op de best mogelijke zorg en een gelijke, hoogwaardige behandeling binnen het netwerk, ongeacht het ziekenhuis waar ze zich aanmelden.

logos

Afdrukken E-mail