Ziekenhuisstage voor haio’s: plezant en leerrijk!

In 2019 werd de huisartsenopleiding hervormd, met als belangrijke verandering drie jaar praktijkstage in plaats van twee jaar. Huisartsen-in-opleiding (haio’s) lopen nu ook zes maanden stage in een ziekenhuis. In AZ Oudenaarde worden haio’s begeleid door stagemeesters dr. Katrien Lecluyse (gastro-enterologie) en dr. Benoit van Innis (orthopedie). Dr. Stijn Hoet draait al 5 maanden mee in het ziekenhuis, eerst drie maanden op de afdelingen inwendige ziekten, nu staat hij op de afdeling heelkunde. “Plezant en leerrijk”, zo omschrijft Stijn zijn stageperiode tot nu toe.

Appreciatie van patiënten

Hoe ziet het takenpakket van een haio eruit? Stijn begint de dag meestal met het nakijken van de dossiers, de opmerkingen en aandachtspunten van de nachtdiensten en het checken van labo-onderzoeken. “Verpleegkundigen kunnen bij mij terecht met vragen en ik doe ook altijd een ronde bij de patiënten op de afdeling. Soms kan ik zelf oplossingen aanreiken, anders ga ik in overleg met de specialist. Ik ga soms ook naar de spoedafdeling als de specialist niet onmiddellijk beschikbaar is. Zo hebben de patiënten al een eerste artsencontact naast de spoedarts en kan ik de specialist telefonisch briefen.” Deze werking is erg patiëntgericht, en dat wordt geapprecieerd. “Ik kreeg zelfs een doos pralines als bedankje van een patiënt voor de opvolging tijdens mijn ronde. Ik had dit niet verwacht, maar het was een leuke verrassing!”.

20210729 HAIO

Wederzijdse verwachtingen

Vooraleer Stijn zijn stage in AZ Oudenaarde aanving, draaide hij anderhalf jaar mee in een huisartsenpraktijk. Hij vindt de ziekenhuisstage een leerzame aanvulling op die periode. “Ik zie nu goed in waar het belang zit van communicatie en goede afspraken. De medicatie die een huisarts voorschrijft stemt bijvoorbeeld niet altijd overeen met de informatie die we van patiënten krijgen. Door mijn ervaring in de huisartsenpraktijk kan ik dit makkelijk bespreken met de huisarts. Ook de ontslagvoorbereiding in samenwerking met de huisarts vind ik interessant. De wederzijdse verwachtingen zijn nu duidelijker.”

Stijn kan veel gelijkenissen zien met de zorg in een huisartsenpraktijk, maar er zijn ook verschillen. “Het is toch een andere mindset. In een huisartsenpraktijk werk je zelfstandig. In het ziekenhuis is meer overleg nodig met andere artsen en verpleegkundigen, maar bv. ook met diëtisten of kinesitherapeuten. Er is continue communicatie nodig om op éénzelfde lijn te komen. Een groot voordeel is dat resultaten van bijkomende onderzoeken snel beschikbaar zijn. Als huisarts moet je de afweging maken of je zal doorverwijzen naar het ziekenhuis, terwijl je hier snel toegang hebt tot medische beeldvorming en laboresultaten.”

Kwalitatief zorgaanbod

We vroegen Stijn naar tips voor toekomstige haio’s. “Stel je assertief op en durf vragen stellen. Probeer je dag structuur te geven. Je moet het initiatief durven nemen om mee te volgen en ook naar andere diensten te gaan.” Stijn heeft die mogelijkheden al volop benut. Ook al is de stage voor haio’s vrij nieuw, er is in AZ Oudenaarde duidelijk ervaring met het begeleiden van stagiairs. “Er is een duidelijke leermentaliteit te zien. Ik krijg de ruimte om me te verdiepen volgens mijn eigen interesses en groeimogelijkheden. Zo assisteerde ik op mijn vraag in het operatiekwartier. Ik word door de artsen trouwens ook altijd voorgesteld aan de patiënten, waardoor ik me ook echt welkom voel in mijn functie.”

Of Stijn tevreden was om in een regionaal ziekenhuis terecht te komen? “Absoluut! Als assistent in een groot universitair centrum ben je eerder een stagiair, terwijl ik hier echt kan meedraaien. Je doet daar ook eerder ervaring op in één bepaald specialisme. Ik ben trouwens aangenaam verrast over het grote aanbod aan specialistische zorg in AZ Oudenaarde. Dat heeft me echt de ogen geopend: je hoeft niet door te verwijzen naar externe centra, dichtbij huis is zeker een kwalitatief zorgaanbod te vinden. Dat neem ik zeker mee voor mijn toekomstige praktijk!

Afdrukken E-mail