Pilootmeting patiënt empowerment

AZ Oudenaarde neemt deze zomer deel aan een pilootonderzoek met de Patiënt empowerment monitor. Patient Empowerment gaat over wederzijds respect tussen patiënt en zorgverlener. Het betekent dat de patiënt een gevoel van controle heeft over het gezondheidsproces dat hij of zij ondergaat.

De monitor peilt naar de drie niveaus van ‘empowerment’ bij de patiënt, van informatie uitwisselen tot samen beslissen over de zorgverlening. De bevraging geeft een indicatie van het niveau van empowerment op interpersoonlijk niveau, op niveau van het zorgteam en de zorgorganisatie in het algemeen. De vragen zijn gedistilleerd uit het doctoraatsonderzoek van prof. Edgard Eeckman. 

De bevraging is terug te vinden in onze patiëntenonthaalmap en loopt tot midden september.

Deze monitor is een samenwerking tussen BING Research en de vzw Patient Empowerment. 
Meer informatie vind je op de website van BING research of op de website van de vzw Patient Empowerment.

 

Afdrukken E-mail