Wijziging patiëntenstromen

Je kan het ziekenhuisgebouw opnieuw betreden én verlaten via de hoofdingang. 
We maken een scheidingslijn via de trap en een lijn op de grond tot aan het onthaal. Je houdt links aan op de trap, zo voorkomen we een kruising aan de kiosken voor inschrijvingen. Let goed op de aanduiding voor je de trap neemt.

IMG 2833      IMG 2831

De merkbare verbetering in de Covidcijfers laten ons toe de toegangscontrole aan de ingang te stoppen. De richtlijn om waar mogelijk alleen te komen, blijft. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de 1,5 meter afstandsregel gehanteerd kan worden en het aantal personen in de wachtzalen zoveel als mogelijk beperkt blijft.

Respecteer ook de andere preventieve maatregelen, zoals het frequent ontsmetten van de handen en het dragen van een chirurgisch masker. Dat laatste geldt ook voor kinderen, vanaf de leeftijd van 10 jaar.

Alle richtlijnen kan je lezen in ons update-bericht.

 

Afdrukken E-mail