Diensten heelkunde AZ Oudenaarde en AZ Sint Lucas bundelen krachten in innovatief expertisecentrum

Sinds april 2021 bundelen de diensten abdominale en algemene heelkunde van AZ Oudenaarde en AZ Sint Lucas Gent de krachten in een nauwe samenwerking. Daarmee spelen de chirurgen in op de trend van centralisatie en schaalvergroting binnen het netwerk.

Innovatief expertisecentrum

De diensten algemene en abdominale heelkunde van AZ Oudenaarde en AZ Sint Lucas Gent beschikken over specifieke expertise ten aanzien van oncologische heelkunde, behandelingen voor buikvlieskanker, obesitas- en buikwandchirurgie.

Door zich te verenigen in één associatie, willen de diensten zich als “center of excellence” ontplooien, een innovatief expertisecentrum voor heelkunde.

Toekomstgericht

Om zo’n expertisecentrum goed uit te bouwen, is een bepaalde schaalgrootte nodig met voldoende grote patiëntaantallen. De nieuwe samenwerking tussen beide ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Gent maakt het mogelijk om toekomstgericht te werken en verdere subspecialisatie te verwezenlijken. Beide teams streven immers naar de optimalisatie van zorg door het ontwikkelen van innovatieve technieken en processen. De bekwaamheidsverhoging in de deelspecialiteiten zorgt er daarnaast ook voor dat medische zorgpaden beter gestroomlijnd kunnen worden.

Zorg dicht bij huis

De chirurgen van de diensten algemene en abdominale heelkunde zullen hun klinische activiteiten op beide campussen ontplooien, onder het principe van de ‘flying doctors’. De expertise is niet gebonden aan één ziekenhuis, maar verplaatst zich zoveel mogelijk tussen de campussen, zodat de patiënten bij voorkeur dicht bij huis behandeld kunnen worden. Op die manier kunnen we het lokale zorgaanbod enkel maar versterken. De wachtdiensten algemene chirurgie worden zowel tijdens de week als in het weekend door de associatie verzorgd.

groep heelkunde recto

Afdrukken E-mail