Patiëntentevredenheid AZ Oudenaarde stijgt

Uit analyse van de tevredenheidsenquêtes van 2020 blijkt dat de tevredenheid over het ziekenhuis gestegen is. Vooral de vriendelijkheid van het medisch en verpleegkundig personeel scoren hoog. 

Zorgverleners in AZ Oudenaarde zetten zich elke dag in om de beste zorgen te verlenen aan de patiënt. Om nog beter aan de verwachtingen kunnen voldoen, vragen we onze patiënten een  bevraging in te vullen. Dit kan via een tevredenheidsenquête die in de onthaalmap steekt of digitaal, via onze website.

Uit analyse van de enquêtes van 2020 blijkt dat de tevredenheid over het ziekenhuis gestegen is t.o.v. het voorgaande jaar. Patiënten geven hun verblijf in AZ Oudenaarde een gemiddelde score van 8,52 op 10.

In een ranking van meest tot minst tevreden, scoren patiënten het meeste punten voor de vriendelijkheid van de verpleegkundigen en artsen, de toegediende zorgen, de medische zorg en de pijnbehandeling. We zijn zeer blij met deze resultaten, een patiëntgerichte, kwaliteitsvolle zorgbehandeling vormt immers de kern van onze opdracht.

Meer details vind je in het kwaliteitsluik van onze website.

Afdrukken E-mail