AZ Oudenaarde werkt samen met UZ Gent voor afdeling Geriatrie

Naar aanleiding van het pensioen van dr. Wim Maes is AZ Oudenaarde een samenwerking met het UZ Gent aangegaan voor geriatrie. De geneeskundige leiding van de dienst werd overgenomen door Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate (diensthoofd Geriatrie UZ Gent) en Dr. Wim Janssens (adjunct-kliniekhoofd Geriatrie UZ Gent).

Naast Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate en Dr. Wim Janssens is Dr. Pauline Van Ongevalle sinds begin dit jaar een nieuw gezicht op de dienst Geriatrie. “Dr. Van Ongevalle staat in voor de dagelijkse opvolging van de patiënten op een van beide afdelingen, onder supervisie van Prof. Van Den Noortgate en mezelf”, aldus Dr. Wim Janssens. “Dr. Felicia Bentin  - geriater in opleiding - doet de dagelijkse opvolging van de patiënten op de andere afdeling, evenals de consulten, ook onder supervisie van mezelf.”

Geriater in opleiding Dr. Pieter De Mulder springt twee dagen per week in, ter vervanging en ondersteuning van Dr. Van Ongevalle en Dr. Bentin.

Geriatrisch dagziekenhuis

Naast het garanderen van de zorgcontinuïteit voor de geriatrische patiënten is de samenwerking met het UZ Gent gericht op een optimale en kwaliteitsvolle invulling van het geriatrisch zorgproces.

Het streefdoel van de samenwerking bestaat erin de dienst Geriatrie verder uit te bouwen en de activiteit op het geriatrisch dagziekenhuis opnieuw op te starten.

Knipsel

Afdrukken E-mail