Wijziging bezoekregeling vanaf vrijdag 12 februari


De versoepelde bezoekregeling gaat op vrijdag 12 februari in. Bezoek is dan opnieuw dagelijks mogelijk, uitgezonderd op de afdeling Revalidatie.

  • Bezoek blijft beperkt tot patiënten met een opnameduur van meer dan 4 dagen, vanaf opnamedag 5.
  • Vanaf vrijdag zal bezoek echter opnieuw dagelijks mogelijk zijn:
    • op weekdagen tussen 18 en 19 uur
    • in het weekend van 15 uur tot 16 uur.
  • Elke patiënt duidt vooraf één vaste bezoeker aan. Na zeven dagen kan de bezoeker wisselen.
  • Patiënten op de afdeling Revalidatie mogelijk tijdelijk geen bezoek ontvangen.
  • Voor de afdelingen Intensieve Zorgen, Materniteit, Pediatrie en neonatologie en Palliatieve zorgen blijven de geldende uitzonderingsmaatregelen van kracht. 
  • Patiënten op de Covidafdeling mogen geen bezoek ontvangen.

COVID 19 nieuws 1

We passen het updatebericht op de website komende vrijdag aan, aangezien de nieuwe afspraken dan ingaan.

Was en linnen

Naar aanleiding van de versoepelde bezoekregeling, verdwijnt ook de centrale was- en linnenophaling. Voor patiënten die geen bezoek kunnen ontvangen, gebeurt de wasophaling in overleg met de hoofdverpleegkundige van de afdeling, vuile was wordt afgegeven aan de ingangsdeur van de afdeling.

Afdrukken E-mail