Tijdelijk bezoekverbod verlengd tot 4 januari


Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen de verspreiding van het virus, blijft het tijdelijk bezoekverbod van kracht tot en met 4 januari. Uitzonderlijk is op 25 december en 1 januari bezoek mogelijk van 15 uur tot 16 uur.

COVID 19 nieuws 1

De evolutie in de cijfers maakt het jammer genoeg nog niet mogelijk om de bezoekregeling nu te versoepelen. Uitgezonderd de diensten Materniteit, Pediatrie en Neonatologie blijft het bezoekverbod voor het hele ziekenhuis van toepassing.

In palliatieve omstandigheden is er in samenspraak met het palliatief team wel een uitzondering mogelijk. De afspraken omtrent deze diensten vind je terug in ons updatebericht.

Enkel op vrijdag 25 december en 1 januari is bezoek beperkt mogelijk van 15 tot 16 uur, patiënten mogen tijdens dit uur één bezoeker ontvangen.
Om dit vlot en veilig te laten verlopen, vragen we nogmaals jullie medewerking:

  • Het bezoekuur start stipt, op voorhand komen is niet nodig.
  • Respecteer te allen tijde de afstandsregels, ook bij de patiënt die je bezoekt.
  • Draag altijd en overal in het ziekenhuis je mondmasker, ook op de kamer bij de patiënt.
  • Blijf op de kamer tijdens het bezoek en raak zo weinig mogelijk aan.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen, voor en na het bezoek.

Bezoek aan patiënten op een covidafdeling is niet mogelijk, ook niet op de hierboven genoemde feestdagen. Heb je zelf symptomen die wijzen op een mogelijke covidbesmetting? Kom dan niet op bezoek en neem contact op met je huisarts.

We begrijpen dat het invoeren van een bezoekverbod onaangenaam is voor familie en patiënten, maar vragen begrip voor deze preventieve maatregel. We hopen het virus op deze manier zo min mogelijk kans tot verspreiding te geven.

Afdrukken E-mail