Nieuwe samenstelling medisch team afdeling Geriatrie


Naar aanleiding van het pensioen van dr. Wim Maes is AZ Oudenaarde een samenwerking met het UZ Gent aangegaan voor geriatrie. De geneeskundige leiding van de dienst wordt sinds deze maand overgenomen door het medisch team van het UZ Gent.

 Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate (Diensthoofd Geriatrie UZ Gent) en Dr. Wim Janssens (adjunct-kliniekhoofd Geriatrie UZ Gent), coördineren de opvolging van de patiënten door Drs. Felicia Bentin en Eva Duyver, geriaters in opleiding. Om de zes maanden zullen twee andere geriaters in opleiding de dienst bemannen.

MEdisch team geriatrie

Naast het garanderen van de zorgcontinuïteit voor de geriatrische patiënten, is deze samenwerking gericht op de optimale en kwaliteitsvolle invulling van het geriatrisch zorgproces.

De werking van de afdeling is evidence based en richt zich op de totaalzorg voor de oudere zorgvrager.

Het streefdoel van deze samenwerking is om de dienst Geriatrie verder uit te bouwen en de activiteit op het geriatrisch dagziekenhuis opnieuw op te starten. Op het dagziekenhuis Geriatrie worden patiënten opgevangen die ouder zijn dan 75 jaar en die last hebben van acute of chronische aandoeningen, toenemende inactiviteit of cognitieve problemen.

Om deze kwaliteitsvolle aanpak in de toekomst verder te verankeren, zal ook een zaalarts met ruime ervaring in een gelijkaardige functie worden aangetrokken ter ondersteuning van het team van UZ Gent.

Afdrukken E-mail