Annulatie informatiesessies Kind en Gezin


Omwille van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, werd beslist om de geplande informatieavonden van Kind en Gezin niet te laten doorgaan. De infoavonden voor zwangere vrouwen worden normaalgezien vier maal per jaar georganiseerd, ter vervanging is een alternatief aanbod voorzien.

Toekomstige ouders kunnen zich inschrijven voor een AMBER-infomoment.  AMBER staat voor AMBulante Educatie en Registratie, waarbij de vroedvrouw samen met de toekomstige mama een individueel geboorteplan opstelt en alle nuttige informatie over de kraamafdeling bespreekt. Deze momenten vinden plaats op afspraak, gebeuren met mondmasker en met respect voor de richtlijnen rond het houden van voldoende afstand.

Als alternatief voor de informatiesessies van Kind en Gezin kan u ook bij de kraamafdeling terecht voor een informatiesessie over babyvoeding, borst- en flesvoeding.

Een afspraak maken voor een informatiesessie kan telefonisch via de afdeling Materniteit: 055 33 61 99 of via www.afspraken.be (enkel voor de AMBER-infomomenten).

materniteit

Afdrukken E-mail