Omgaan met COVID-19 tijdens en na de opname: patiëntinformatie


Een opname wegens Covid-19 is ingrijpend en zorgt voor veel onzekerheid. Patiënten die ernstig ziek zijn geweest, kunnen ook na het verlaten van het ziekenhuis nog last hebben van lichamelijke en/of psychische klachten. De psychologen van het ziekenhuis zorgden voor aangepaste brochures met tip om patiënten die Covid-19 doormaakten te helpen.

Goed zorgen voor jezelf en voor elkaar

Patiënten in isolatie kunnen onder andere last hebben van angst, verminderd zelfvertrouwen, boosheid, depressie of piekergedachten. Die gevoelens zijn volstrekt normaal. Een goede structuur inbouwen is een hulpmiddel om de dag te vullen. We raden patiënten aan om te praten over hun angsten en zich niet af te sluiten. Een ‘nieuwsdieet’ (minder vaak opvolgen van nieuwsberichten en sociale media) kan helpen om angstgevoelens te verminderen. De brochure bevat ook tips en adviezen voor naasten en familie.

Download hier de volledige brochure.

 

Mentaal herstellen na Covid-19

Ook het verlaten van het ziekenhuis kunnen patiënten nog lichamelijke en of psychische klachten ervaren, zoals vermoeidheid, slaap- of geheugenproblemen of stemmingswisselingen. Zowel fysieke activiteiten als zelfzorg kunnen helpen de klachten te verminderen.

Bij vermoeidheid of slaapproblemen is het belangrijk om een goede dag-nachtstructuur in te bouwen met duidelijk omschreven dagdelen. Daarnaast raden we herstellende patiënten aan een evenwicht te zoeken tussen activiteiten die energie vragen of geven en rust. Lijstjes, een stappenplan of kleine reminders kunnen helpen bij geheugen- of concentratieproblemen.

Net zoals tijdens het ziekenhuisverblijf, raden we herstellende patiënten aan om te praten over hun klachten. Soms is professionele hulp nodig . In de brochure werd een lijst opgenomen met verwijzingen naar nuttige instanties om te contacteren. Uiteraard kunnen patiënten ook steeds beroep doen op de psychologen van het ziekenhuis voor een luisterend oor of deskundig advies.

Download hier de volledige brochure.

Afdrukken E-mail