Reactie op berichtgeving tijdelijke werkloosheid voor ziekenhuismedewerkers


Er komen ongeruste reacties in de media naar aanleiding van een vraag in de gemeenteraad van Oudenaarde, over de vraag aan medewerkers om in te stemmen met tijdelijke werkloosheid. De directie wil hierop graag kort reageren.

 Sinds de uitbraak van de coronacrisis is de normale ziekenhuiswerking grondig verstoord. Medio maart werd door de overheid alle niet-dringende zorg uitgesteld. Sinds de heropstart van de consultaties heeft de reguliere activiteit zich nog niet hersteld. Vermoedelijk zijn patiënten nog terughoudend om voor niet-dringende zorg naar het ziekenhuis te komen of wordt geplande zorg uitgesteld. Dit heeft een weerslag op de bedbezetting in het ziekenhuis.

In de zomermaanden wordt jaarlijks één afdeling gesloten, omdat er die periode minder opnames zijn. De medewerkers van deze afdeling worden dan ingezet op andere diensten om de zomerverloven te compenseren.

Door de lage activiteit in nasleep van de coronacrisis, werd besloten om voor de zomerperiode 2020 een tweede afdeling te sluiten. Zo kan het evenwicht tussen zorgvraag en –aanbod opnieuw hersteld worden. De medewerkers van deze afdeling ontvingen de vraag om op basis van vrijwilligheid beroep te doen op tijdelijke werkloosheid. Tot op heden werden 14 dagroosters vrijwillig omgezet in tijdelijke werkloosheid. Van de +/- 120 shiften  op verpleegafdelingen is er gedurende twee weken dus 1 shift in tijdelijke werkloosheid gegaan. Voorlopig geldt deze maatregel tot eind september, de situatie wordt wekelijks geëvalueerd.

Deze aanpak werd besproken met de werknemersvertegenwoordigers en de directie verpleging bezocht de relevante afdelingen om de situatie persoonlijk toe te lichten. Alle ziekenhuismedewerkers ontvingen ook een schrijven van de algemeen directeur met meer uitleg.  De directie van AZ Oudenaarde is enorm dankbaar voor de flexibiliteit, geduld, begrip en inzet van haar medewerkers in deze snel veranderende tijden en betreurt dan ook de negatieve berichtgeving. 

Afdrukken E-mail