Alternatief aanbod informatiesessies Kind en Gezin


In samenwerking met Kind en Gezin organiseert AZ Oudenaarde jaarlijks vier infoavonden voor zwangere vrouwen. Toekomstige ouders  ontvangen hier allerlei informatie rond zwangerschap en geboorte. Omwille van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, werd beslist om de geplande informatieavonden in juni niet te laten doorgaan. Een alternatief aanbod wordt voorzien.

De vroedvrouwen zijn opnieuw opgestart met de AMBER-infomomenten. AMBER staat voor AMBulante Educatie en Registratie, waarbij de vroedvrouw samen met de toekomstige mama een individueel geboorteplan opstelt en alle nuttige informatie over de kraamafdeling bespreekt. Deze momenten vinden plaats op afspraak, gebeuren met mondmasker en met respect voor de richtlijnen rond het houden van voldoende afstand.

De vroedvrouwen zullen drie extra AMBER-momenten voorzien voor een informatiesessie over babyvoeding, borst- en flesvoeding. Deze informatiesessies zullen plaatsvinden op:

  • 6 juni
  • 13 juni
  • 20 juni

De sessies gaan telkens door van 18-19 uur, 19-20 uur en 20-21uur. Wil je graag een afspraak maken voor een informatiesessie? Dat kan telefonisch via de afdeling Materniteit: 055 33 61 99.

Afdrukken E-mail