Corona-maatregelen: UPDATE


Net als in de andere ziekenhuizen, worden ook in AZ Oudenaarde patiënten opgenomen met verdenking van besmetting met het coronavirus.

We hebben hiervoor alle nodige schikkingen getroffen, zowel voor de zorgmedewerkers als voor de patiënten. Patiënten worden in de beste omstandigheden gemonitord.

De situatie is onder controle en wordt van dag tot dag opgevolgd.

Dit nieuwsbericht somt alle preventieve maatregelen op en wordt frequent aangepast.

Symptomen van COVID-19?

Doe de check

Bellen naar de huisarts is de eerste stap!

Pre-triagepost

Op aansturen van de veiligheidscel van de politiezone, en in samenwerking  met OVO, de Oudenaardse Vereniging van Omnipractici, is een triagecentrum ingericht in de modulaire bouw achter het Sociaal Huis in de Meerspoort. Adres: Meerspoort 30, Oudenaarde. 

Het triagesysteem werkt uitsluitend op verwijzing: als je je ziek voelt, bel je steeds naar je huisarts. Die zal na een telefonische consultatie beslissen of je thuis moet blijven of toch best ter controle naar het triagecentrum gaat. Je kan er dus niet rechtstreeks naartoe, enkel na doorverwijzing en afspraak door eigen huisarts of spoed.

Naar Spoed?

Moet je naar het ziekenhuis? Breng een medicatielijst mee met het overzicht van welke medicatie je thuis neemt en wanneer je deze inneemt. De artsen hebben deze informatie nodig om de behandeling maximaal te kunnen afstemmen op uw persoonlijke situatie. Hou deze lijst nu al up-to-date, zodat je voorbereid bent. Zo verliezen we geen kostbare tijd.

Naar het ziekenhuis ?

Tijdelijke wijziging van de patiëntenstromen

Om patiëntenstromen in goede banen te leiden bij de heropstart van de consultaties, is het circulatieplan voor ambulante stromen tijdelijk gewijzigd.

Je kan het ziekenhuisgebouw betreden via de hoofdingang, maar je kan via deze ingang niet terug naar buiten. De uitgang bevindt zich een verdieping lager.

In het ziekenhuis volg je steeds de groene voeten. Zo neem je automatisch het juiste traject. Rode voeten betekenen dat je die richting niet uit mag. In de gangen is rechts houden de regel. In onderstaand informatiefilmpje tonen we je hoe dit werkt.

Inschrijven kan via de kiosken, het onthaal of voor de patiënten van interne geneeskunde op het secretariaat van deze polikliniek.

Opgelet:

Dit traject is te volgen van maandag tot vrijdag van 8u - 20u30. In het weekend en op feestdagen sluit de uitgangsdeur reeds om 20u.

Als de consultatie zou uitlopen, is een uitzondering voorzien. Patiënten die het ziekenhuis willen verlaten, kunnen dan na voormelde uren via de spoedafdeling naar buiten. In dat geval mag je wel eenmalig in de richting van de rode voetstappen wandelen om het ziekenhuis via de spoedafdeling te verlaten.

Kleurenblind?

Voor mensen die kleurenblind zijn en de rode niet van de groene voetstappen kunnen onderscheiden, werd een extra symbool toegevoegd aan de voetstappen.

IMG 2099

      Driehoek met streep = groen = juiste richting                        Driehoek = rood = geen doorgang

   Deze richting is ok   Deze richting is ok 1

Twijfel?

De medewerkers aan de deur houden de wachtrijen in het oog en verwijzen je door als het ergens te druk is.

Twijfel je ergens over? Spreek gerust een medewerker aan, we helpen je graag verder.

Doe de check: respecteer deze richtlijnen

1. Mag je naar het ziekenhuis komen?

Doe de check! Heb je één van deze symptomen? Contacteer dan eerst de arts

2. Kom niet op voorhand naar het ziekenhuis

Meld je max. 10 minuten op voorhand aan

3. Kom alleen

4. Draag een mondmasker

Elke patiënt of bezoeker draagt een mondmasker bij het betreden van het ziekenhuis. Voor kinderen is een mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar. Omwille van de hygiëne en het hoger beschermend effect is het sterk aanbevolen om een chirurgisch masker te dragen.
Wie geen mondmasker heeft, kan een exemplaar aankopen voor één euro aan de ziekenhuisingang.

Zo draag je een mondmasker correct:

Covid masker correct dragen   Was of ontsmet je handen.

 

   Neem het masker aan de elastieken of lintjes vast

   

   Zorg ervoor dat het masker zo goed mogelijk aansluit aan je gezicht
   Bedek je neus en mond

   Raak je gezicht niet aan als je een masker ophebt

 

5. Ontsmet je handen bij het binnenkomen

6. Hou voldoende afstand

7. Neem je de lift?

Bezoekregeling

(Vermoedelijke) COVID-19 patiënten mogen geen bezoek ontvangen, tenzij in de eindelevensfase.

Algemene regeling

Het einde van het bezoekuur wordt 15 minuten vooraf centraal omgeroepen.

UITZONDERINGEN

Polikliniek en dagziekenhuizen

Begeleiders op consultatie worden enkel toegelaten wanneer absoluut noodzakelijk. 
Het gaat dan om 1 begeleider per patiënt. Voor zwangere vrouwen die op consultatie komen, is begeleiding van de partner toegestaan.

Begeef je pas kort voor de geplande consultatie (max 10 minuten) naar de wachtzaal en volg de afstandsrichtlijnen.

LET OP!

Heb je je in de laatste 14 dagen tot nu ziek of grieperig gevoeld, smaak- of geurverlies ervaren, last gehad van spierpijn, koorts, symptomen van een verkoudheid, hoest of ademhalingsmoeilijkheden? 
Kom niet naar het ziekenhuis. Stel het bezoek uit en neem contact op met de huisarts.

Respecteer deze richtlijnen voor een veilig ziekenhuisbezoek

Was- en linnen

Naar aanleiding van de bezoekbeperking wordt opnieuw een was- en linnenservice ingesteld.

OPHALING VUILE WAS

Je kan vuile was ophalen ter hoogte van de dienstingang naast de garage van de spoedafdeling.

Dat kan op de volgende momenten:

De familie of de mantelzorger spreekt telefonisch af met de afdeling op welke dag het linnen opgehaald mag worden.

Bij de ophaling  ontvang je een zak om schone was aan te leveren.

AFLEVERING SCHONE WAS

Je kan dagelijks tussen 8 uur en 18 uur schone  was voor een opgenomen patiënt leveren ter hoogte van de onthaaldienst. Voorzie de zak met gewassen kledij altijd van de naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt en de afdeling waar de patiënt opgenomen is.

Belangrijk voor familieleden van covid-positieve patiënten:

Kledij van een besmette patiënt moet met voorzichtigheid gehanteerd worden en ontsmet door wassen op minimum 60 graden. Was zeker je handen na manipulatie met het wasgoed van de patiënt.

Screening

Bij patiënten ouder dan 6 jaar die voor een opname naar het ziekenhuis komen, wordt standaard een coronatest afgenomen via een wisser. Deze wissertest wordt maximum 48 uur voor de opname afgenomen. Patiënten ontvangen tijdens de consultatie instructies van de arts voor het maken van een afspraak bij de verpleegkundige van de Covid-screening via het nummer 66 27 (tussen 08u00-12u00 en 13u00-16u00). Dit geldt ook voor dagziekenhuispatiënten.

Uitzonderingen op het beleid zijn:

Patiënten die komen voor een oncologische therapie worden éénmaal voor aanvang van de therapie gescreend.

Zwangere patiëntes worden enkele dagen voor de uitgerekende datum gescreend en anders bij de opname.

Partners of begeleiders worden in principe niet gescreend, tenzij dat nodig is op basis van specifieke omstandigheden. 

Bij ongeplande (dringende) opnames via de spoeddienst worden standaard zowel een wissertest afgenomen als een CT-scan gemaakt. 

Uitzondering:

Ontslag

De verpleegafdeling bespreekt telefonisch het ontslaguur met de familie/mantelzorger. 

Bedlegerige patiënten worden opgehaald door de externe ambulancediensten. Deze melden zich op de spoeddienst (112) of aan het onthaal (voor alle vervoeren die geen 112-vervoeren zijn).

Een heropname naar het Woonzorgcentrum of kortverblijf is mogelijk tenzij de patiënt in AZO werd opgenomen omwille van corona.

Cafetaria

Naar aanleiding van de beslissing van het Overlegcomité om de horeca te sluiten, is de ziekenhuiscafetaria vanaf maandag 19 oktober gesloten. Voor medewerkers is tijdens weekdagen een afhaalservice voozien tussen 11u30 en 13u30.

Vanaf dinsdag 27 oktober is de cafetariaruimte op weekdagen tussen 8 en 19 uur beschikbaar als extra wachtruimte voor patiënten en bezoekers. 

Dankzij een aantal aanpassingswerken konden we de verbruikszaal van de ruimte scheiden van het buffetgedeelte. Daardoor is er extra ruimte vrijgekomen voor wachtende patiënten en bezoekers, bijvoorbeeld begeleiders van patiënten die komen voor een poliklinisch onderzoek, patiënten die te vroeg zijn voor een behandeling of even moeten wachten tussen twee onderzoeken door. 

De volgende afspraken gelden voor het gebruik van deze ruimte:

Medicatie afhalen

De patiënt moet voor afhaling van geneesmiddelen in de ziekenhuisapotheek aanbellen aan de achterdeur in plaats van aan de voordeur. Volg daarvoor de bordjes ‘leveringen apotheek’. Na aanbellen komt een apotheekmedewerker de deur openen om het voorschrift in ontvangst te nemen. De patiënt moet even buiten blijven wachten, de apotheekmedewerker haalt de nodige medicatie en komt deze vervolgens afleveren aan de buitendeur. Op die manier moet de patiënt niet het ziekenhuis door voor aflevering van een geneesmiddel vanuit de ziekenhuisapotheek

Nog vragen? 

Familie, mantelzorgers en/of bezoekers met vragen over de zorg voor hun familielid of verwanten kunnen terecht via e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Er werden specifieke brochures opgemaakt met tips voor coronapatiënten. Zie daarvoor onze pagina met brochures: https://www.azoudenaarde.be/patienten/informatiebrochures-patienten

Voor algemene vragen over COVID-19 kan u nog steeds terecht op het gratis nummer: 0800/14689 of mail naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

STEUN BIEDEN

Wat is de impact van het Coronavirus op AZ Oudenaarde?

In de wereldwijde strijd tegen het coronavirus staan ziekenhuizen in de vuurlinie van de strijd. Dit brengt niet enkel een toegenomen werkdruk voor zorgverleners en ziekenhuismedewerkers met zich mee, maar ook financiële verliezen. Inkomsten gaan verloren omdat niet-noodzakelijke consultaties en behandelingen niet langer plaatsvinden, maar tegelijkertijd zijn extra investeringen op vlak van infrastructuur en materialen broodnodig voor de veiligheid van medewerkers en patiënten.

Hoe kan je ons helpen?

Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we al heel wat hartverwarmende steunbetuigingen en ook schenkingen ontvangen. Uit naam van de directie en alle medewerkers willen we iedereen daarvoor ook hartelijk bedanken. Wil jij ook graag helpen? Dit kan op verschillende manieren.

Beschermmateriaal

Om zowel onze medewerkers als patiënten te beschermen, hebben wij veel materiaal nodig: mondmaskers, handschoenen, isolatiejassen, … Gelukkig zijn er onder de vorm van schenkingen van bedrijven en dankzij de steun van stik- en naaiers al wat reserves aangelegd, maar een tekort aan beschermende maatregelen blijft nakend. Jouw steun helpt om ervoor te zorgen dat onze voorraad niet uitgeput raakt.

Wil je ons helpen door het schenken van beschermmateriaal? Stuur dan een mailtje naar het mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Wil je zelf mondmaskers naaien? We hebben hiervoor wat materiaal beschikbaar, alsook een patroon voor maskers die voldoende bescherming bieden. Neem daarvoor contact op met het algemeen secretariaat: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Virtuele troost

Eten en drinken

Met het oog op de voedselveiligheid aanvaarden we geen huisbereide maaltijden of dranken. Producten in fabrieksverpakking met een langere houdbaarheidsdatum aanvaarden we wel graag. Stuur een mailtje naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., we nemen dan contact op voor praktische afspraken omtrent de levering.

Bedankt! 

We namen op onze website een overzicht op van alle fijne schenkingen die we al mochten ontvangen sinds het begin van de coronacrisis. Het overzicht vind je hier

Laatste wijziging:

Afdrukken