Corona-maatregelen: UPDATE


Net als in de andere ziekenhuizen, worden ook in AZ Oudenaarde patiënten opgenomen met verdenking van besmetting met het coronavirus.

We hebben hiervoor alle nodige schikkingen getroffen, zowel voor de zorgmedewerkers als voor de patiënten. Patiënten worden in de beste omstandigheden gemonitord.

De situatie is onder controle en wordt van dag tot dag opgevolgd.

Dit nieuwsbericht somt alle preventieve maatregelen op en wordt frequent aangepast.

Symptomen van COVID-19?

Doe de check

  • Smaak- of geurverlies
  • 'Ziek', grieperig gevoel
  • Koorts
  • Opkomende hoest, verkoudheid, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden
 • Bel je huisarts.Die zal telefonisch inschatten hoe ziek je bent  en of je tot een mogelijke risicogroep behoort.
 • Coronaconsultatie: als je een risicopatiënt bent, of indien de symptomen verslechteren, kan je huisarts je doorverwijzen naar het triagecentrum De Meerspoort (zie hieronder).

Bellen naar de huisarts is de eerste stap!

Triagecentrum

Op aansturen van de veiligheidscel van de politiezone, en in samenwerking  met OVO, de Oudenaardse Vereniging van Omnipractici, wordt een triagecentrum ingericht in de modulaire bouw achter het Sociaal Huis in de Meerspoort. Dit om de controle op corona te structureren en het ziekenhuis niet nodeloos te belasten.

Het triagesysteem werkt uitsluitend op verwijzing: als je je ziek voelt, bel je steeds naar je huisarts. Die zal na een telefonische consultatie beslissen of je thuis moet blijven of toch best ter controle naar het triagecentrum gaat. Je kan er dus niet rechtstreeks naartoe, enkel na doorverwijzing en afspraak door eigen huisarts of spoed.

NAAR SPOED? BRENG EEN MEDICATIELIJST MEE!

Moet je naar het ziekenhuis? Breng een medicatielijst mee met het overzicht van welke medicatie je thuis neemt en wanneer je deze inneemt. De artsen hebben deze informatie nodig om de behandeling maximaal te kunnen afstemmen op uw persoonlijke situatie. Hou deze lijst nu al up-to-date, zodat je voorbereid bent. Zo verliezen we geen kostbare tijd.

Naar het ziekenhuis ? Hou rekening met deze maatregelen

Heropstart

Alle consultaties en ingrepen, de dagziekenhuizen en de rugschool zijn opnieuw opgestart. De gekende veiligheidsmaatregelen blijven van kracht, waaronder maximum 1 begeleider wanneer absoluut noodzakelijk, het dragen van een mondmasker en het bewaren van de nodige afstand.

Het algemeen bezoekverbod blijft nog steeds gelden.

Tijdelijke wijziging van de patiëntenstromen

Om patiëntenstromen in goede banen te leiden bij de heropstart van de consultaties, is het circulatieplan voor ambulante stromen tijdelijk gewijzigd.
Je kan het ziekenhuisgebouw betreden via de hoofdingang, maar je kan via deze ingang niet terug naar buiten. De uitgang bevindt zich een verdieping lager.

In het ziekenhuis volg je steeds de groene voeten. Zo neem je automatisch het juiste traject. Rode voeten betekenen dat je die richting niet uit mag. In de gangen is rechts houden de regel. In onderstaand informatiefilmpje tonen we je hoe dit werkt.

Inschrijven kan via de kiosken, het onthaal of voor de patiënten van interne geneeskunde op het secretariaat van deze polikliniek.

Opgelet:

Dit traject is te volgen van maandag tot vrijdag van 8u - 20u30. In het weekend en op feestdagen sluit de uitgangsdeur reeds om 20u.

Als de consultatie zou uitlopen, is een uitzondering voorzien. Patiënten die het ziekenhuis willen verlaten, kunnen dan na voormelde uren via de spoedafdeling naar buiten. In dat geval mag je wel eenmalig in de richting van de rode voetstappen wandelen om het ziekenhuis via de spoedafdeling te verlaten.

Kleurenblind?

Voor mensen die kleurenblind zijn en de rode niet van de groene voetstappen kunnen onderscheiden, werd een extra symbool toegevoegd aan de voetstappen.

IMG 2099

      Driehoek met streep = groen = juiste richting                        Driehoek = rood = geen doorgang

   Deze richting is ok   Deze richting is ok 1

Twijfel?

De medewerkers aan de deur houden de wachtrijen in het oog en verwijzen u door als het ergens te druk is.

Twijfelt u ergens over? Spreek gerust een medewerker aan, we helpen u graag verder.

Noodmaatregelen voor een veilig ziekenhuisbezoek:

1. Mag je naar het ziekenhuis komen?

Doe de check! Heb je één van deze symptomen? Contacteer dan eerst de arts

 • 'Ziek', grieperig gevoel
 • Koorts
 • Opkomende hoest, verkoudheid, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden
 • Smaak- of geurverlies

2. Kom niet op voorhand naar het ziekenhuis

Meld je max. 10 minuten op voorhand aan

 • Wacht indien nodig in de auto
 • Onze wachtzalen zijn beperkt toegankelijk

3. Kom alleen

 • Eén begeleider kan enkel als assistentie absoluut noodzakelijk is. Neem hiervoor op voorhand contact op met de arts.

4. Draag een mondmasker

Elke patiënt of bezoeker draagt een mondmasker bij het betreden van het ziekenhuis.
Wie geen mondmasker heeft, kan een exemplaar aankopen voor één euro aan de ziekenhuisingang. Een dichtgeweven sjaal of bandana is een toegelaten alternatief voor een mondmasker.

Zo draag je een mondmasker correct:

Covid masker correct dragen   Was of ontsmet je handen.

 

   Neem het masker aan de elastieken of lintjes vast

   

   Zorg ervoor dat het masker zo goed mogelijk aansluit aan je gezicht
   Bedek je neus en mond

   Raak je gezicht niet aan als je een masker ophebt

 

5. Ontsmet je handen bij het binnenkomen

6. Hou voldoende afstand

 • Houd in de wachtzaal 1.5 meter afstandvan andere personen.
 • In de wachtzalen staat aangeduid op welke stoelen je kan gaan zitten, om zo een veilige afstand te bewaren van andere patiënten

7. Neem je de lift?

 • De liften worden beperkt tot maximum twee personen
 • Sta voor je veiligheid rug aan rug
 • Neem de trap waar mogelijk

BEZOEK

Bezoek is dagelijks toegestaan voor alle patiënten.
(Vermoedelijke) COVID-19 patiënten mogen geen bezoek ontvangen, tenzij in de eindelevensfase.

Deze bezoekregeling wordt continu geëvalueerd en bijgesteld afhankelijk van de verdere evolutie van de verspreiding van het virus.

Algemene regeling

 • Een patiënt mag dagelijks maximum 1 bezoeker ontvangen.
  Dit mag elke dag een andere persoon zijn.
 • Bezoekers moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Bezoek is mogelijk tussen 14 uur en 18 uur, maar mag maximum 1 uur duren.
 • Een begeleider voor de bezoeker mag mee tot vóór de ingang van het ziekenhuis, maar er mag slechts één bezoeker het ziekenhuis betreden.

Uitzonderingen

 • IZ/Stroke: 30 minuten bezoek toegestaan
 • Materniteit: Bezoek van partner en kinderen is toegelaten.
 • Neonatologie/Pediatrie: Beide ouders mogen samen op bezoek komen. Neem wel vooraf contact op met de afdeling, zodat we erover kunnen waken dat niet alle ouders tegelijk aanwezig zijn.
 • Palliatieve zorgen: Er mogen vier personen tegelijk op bezoek komen, maar dit gebeurt op afspraak met het palliatief supportteam op vertoon van een attest.

Polikliniek en dagziekenhuizen

Begeleiders op consultatie worden enkel toegelaten wanneer absoluut noodzakelijk of bij zwangere patiëntes. Het gaat dan om 1 begeleider per patiënt.

Begeef u pas kort voor de geplande consultatie (max 10 minuten) naar de wachtzaal en volg de afstandsrichtlijnen.

LET OP!

Heeft u zich in de laatste 14 dagen tot nu ziek of grieperig gevoeld, smaak- of geurverlies ervaren, last gehad van spierpijn, koorts, symptomen van een verkoudheid, hoest of ademhalingsmoeilijkheden? 
Kom niet naar het ziekenhuis. Stel het bezoek uit en neem contact op met uw huisarts.

Respecteer deze richtlijnen voor een veilig ziekenhuisbezoek

 • Draag steeds uw mondmasker in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt op de kamer bent..
 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen, voor en na het bezoek. Raak bij voorkeur geen materialen aan in de kamer.
 • Hou steeds voldoende afstand (1,5 meter) van andere personen, ook van de patiënt die u bezoekt.
 • Respecteer het circulatieplan in het ziekenhuis, de in- en uitgang van het ziekenhuis verloopt gescheiden.

SCREENING

Bij patiënten ouder dan 12 jaar die voor een meerdaagse opname naar het ziekenhuis komen, wordt standaard een coronatest afgenomen via een wisser. Deze wissertest wordt maximum 48 uur voor de opname afgenomen. Patiënten ontvangen tijdens de consultatie instructies van de arts voor het maken van een afspraak bij de verpleegkundige van de Covid-screening via het nummer 66 27 (tussen 08u00-12u00 en 13u00-16u00).

Vanaf woensdag 5 augustus geldt dit ook voor dagziekenhuispatiënten.

Uitzonderingen op het beleid zijn:

 • Pijnkliniek
 • Labo
 • Kinderen jonger dan 12 jaar.

Patiënten die komen voor een oncologische therapie worden éénmaal voor aanvang van de therapie gescreend.

Zwangere patiëntes worden enkele dagen voor de uitgerekende datum gescreend en anders bij de opname.

Partners of begeleiders worden in principe niet gescreend, tenzij dat nodig is op basis van specifieke omstandigheden.

Bij ongeplande (dringende) opnames via de spoeddienst worden standaard zowel een wissertest afgenomen als een CT-scan gemaakt. 

Uitzondering:

 • Bij spoedopname kinderen onder de 12 jaar oud wordt geen wissertest afgenomen, tenzij verdenking op COVID-19.
 • Bij spoedopname kinderen onder de 15 jaar oud en zwangere vrouwen wordt geen CT genomen.

OPNAME

 • Bij opname via spoed, wordt de familie door de spoedafdeling op de hoogte gebracht
 • Patiënten besmet met het coronavirus, worden op één afdeling geclusterd.

ONTSLAG VAN PATIENTEN

De verpleegafdeling bespreekt telefonisch het ontslaguur met de familie/mantelzorger. 

Bedlegerige patiënten worden opgehaald door de externe ambulancediensten. Deze melden zich op de spoeddienst (112) of aan het onthaal (voor alle vervoeren die geen 112-vervoeren zijn).

Een heropname naar het Woonzorgcentrum of kortverblijf is mogelijk tenzij de patiënt in AZO werd opgenomen omwille van corona.

CAFETARIA

In navolging van de versoepeling van de corona-maatregelen opent de cafetaria haar deuren vanaf 8 juni opnieuw voor bezoekers.
We hebben onze werking aangepast en nemen een aantal veiligheidsmaatregelen.

 • De tafels in de cafetaria werden ingedeeld met respect voor de sociale afstand, aan één tafel kunnen max. vier personen plaatsnemen.
 • Bezoekers mogen meteen plaatsnemen aan een tafel. De cafetariamedewerker neemt de bestelling op en bedient aan tafel. De selfservice wordt voorbehouden voor ziekenhuismedewerkers.
 • De sanitaire ruimte in de cafetaria is niet toegankelijk.
 • We vragen u om een mondmasker te dragen bij het binnen- en buitengaan in de cafetaria, en telkens wanneer u de tafel verlaat. 
 • De cafetariamedewerkers registreren in het kader van de contacttracing de gegevens van één persoon aan tafel. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor dit doel en worden na 14 dagen verwijderd.

MEDICATIE AFHALEN

De patiënt moet voor afhaling van geneesmiddelen in de ziekenhuisapotheek aanbellen aan de achterdeur in plaats van aan de voordeur. Volg daarvoor de bordjes ‘leveringen apotheek’. Na aanbellen komt een apotheekmedewerker de deur openen om het voorschrift in ontvangst te nemen. De patiënt moet even buiten blijven wachten, de apotheekmedewerker haalt de nodige medicatie en komt deze vervolgens afleveren aan de buitendeur. Op die manier moet de patiënt niet het ziekenhuis door voor aflevering van een geneesmiddel vanuit de ziekenhuisapotheek

Nog vragen? 

Familie, mantelzorgers en/of bezoekers met vragen over de zorg voor hun familielid of verwanten kunnen terecht via e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Er werden specifieke brochures opgemaakt met tips voor coronapatiënten. Zie daarvoor onze pagina met brochures: https://www.azoudenaarde.be/patienten/informatiebrochures-patienten

Voor algemene vragen over COVID-19 kan u nog steeds terecht op het gratis nummer: 0800/14689 of mail naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

STEUN BIEDEN

Wat is de impact van het Coronavirus op AZ Oudenaarde?

In de wereldwijde strijd tegen het coronavirus staan ziekenhuizen in de vuurlinie van de strijd. Dit brengt niet enkel een toegenomen werkdruk voor zorgverleners en ziekenhuismedewerkers met zich mee, maar ook financiële verliezen. Inkomsten gaan verloren omdat niet-noodzakelijke consultaties en behandelingen niet langer plaatsvinden, maar tegelijkertijd zijn extra investeringen op vlak van infrastructuur en materialen broodnodig voor de veiligheid van medewerkers en patiënten.

Hoe kan je ons helpen?

Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we al heel wat hartverwarmende steunbetuigingen en ook schenkingen ontvangen. Uit naam van de directie en alle medewerkers willen we iedereen daarvoor ook hartelijk bedanken. Wil jij ook graag helpen? Dit kan op verschillende manieren.

Beschermmateriaal

Om zowel onze medewerkers als patiënten te beschermen, hebben wij veel materiaal nodig: mondmaskers, handschoenen, isolatiejassen, … Gelukkig zijn er onder de vorm van schenkingen van bedrijven en dankzij de steun van stik- en naaiers al wat reserves aangelegd, maar een tekort aan beschermende maatregelen blijft nakend. Jouw steun helpt om ervoor te zorgen dat onze voorraad niet uitgeput raakt.

Wil je ons helpen door het schenken van beschermmateriaal? Stuur dan een mailtje naar het mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Wil je zelf mondmaskers naaien? We hebben hiervoor wat materiaal beschikbaar, alsook een patroon voor maskers die voldoende bescherming bieden. Neem daarvoor contact op met het algemeen secretariaat: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Virtuele troost

 • Een woordje van troost doet al veel. Stuur ons gerust een berichtje via ons Facebookkanaal: com/azoudenaarde. We verzamelen alle steunbetuigingen.
 • #videovanuitjekot: Heb jij een familielid, vriend of kennis die gehospitaliseerd is en die je omwille van de Coronamaatregelen niet kan bezoeken? Maak een korte videoboodschap en stuur deze door via een privé-bericht naar Communicatie AZ Oudenaardeof naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. We monteren alle videoboodschappen aan elkaar en vertonen ze als één film op de patiëntenkamers. Onze patiënten kunnen deze boodschappen van het thuisfront dan daar bekijken. Afhankelijk van het aantal ingestuurde videoboodschappen, zullen deze op regelmatige tijdstippen worden vernieuwd op het tv-kanaal.
  • Tips: Hou het kort (max. 30 seconden lang)
  • Vermijd té persoonlijke boodschappen (iedereen kijkt mee)
  • Omwille van de privacy: geef geen kamernummer of familienaam van de patiënt door, enkel de voornaam
  • PS: laat ons ook weten of je filmpje ook op Facebook getoond mag worden, we delen de compilatie ook graag daar!

Eten en drinken

Met het oog op de voedselveiligheid aanvaarden we geen huisbereide maaltijden of dranken. Producten in fabrieksverpakking met een langere houdbaarheidsdatum aanvaarden we wel graag. Stuur een mailtje naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., we nemen dan contact op voor praktische afspraken omtrent de levering.

Laatste wijziging:

 • 12 augustus 2020

Afdrukken E-mail