Corona-maatregelen: UPDATE

Net als in de andere ziekenhuizen, worden ook in AZ Oudenaarde patiënten opgenomen met verdenking van besmetting met het coronavirus.

We hebben hiervoor alle nodige schikkingen getroffen, zowel voor de zorgmedewerkers als voor de patiënten. Patiënten worden in de beste omstandigheden gemonitord.

De situatie is onder controle en wordt van dag tot dag opgevolgd.

Dit nieuwsbericht somt alle preventieve maatregelen op en wordt frequent aangepast.

Symptomen van COVID-19?

Doe de check

  • Smaak- of geurverlies
  • 'Ziek', grieperig gevoel
  • Koorts
  • Opkomende hoest, verkoudheid, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden.
 • Bel je huisarts.Die zal telefonisch inschatten hoe ziek je bent  en of je tot een mogelijke risicogroep behoort.
 • Coronaconsultatie: als je een risicopatiënt bent, of indien de symptomen verslechteren, kan je huisarts je doorverwijzen naar het triagecentrum De Meerspoort (zie hieronder).

Bellen naar de huisarts is de eerste stap!

Pre-triagepost

Op aansturen van de veiligheidscel van de politiezone, en in samenwerking  met OVO, de Oudenaardse Vereniging van Omnipractici, is een triagecentrum ingericht in de modulaire bouw achter het Sociaal Huis in de Meerspoort. Adres: Meerspoort 30, Oudenaarde. 

Het triagesysteem werkt uitsluitend op verwijzing: als je je ziek voelt, bel je steeds naar je huisarts. Die zal na een telefonische consultatie beslissen of je thuis moet blijven of toch best ter controle naar het triagecentrum gaat. Je kan er dus niet rechtstreeks naartoe, enkel na doorverwijzing en afspraak door eigen huisarts of spoed.

Naar Spoed?

Moet je naar het ziekenhuis? Breng een medicatielijst mee met het overzicht van welke medicatie je thuis neemt en wanneer je deze inneemt. De artsen hebben deze informatie nodig om de behandeling maximaal te kunnen afstemmen op uw persoonlijke situatie. Hou deze lijst nu al up-to-date, zodat je voorbereid bent. Zo verliezen we geen kostbare tijd.

Op spoed is 1 begeleider toegelaten.

Naar het ziekenhuis ?

Tijdelijke wijziging van de patiëntenstromen

Je kan het ziekenhuisgebouw opnieuw betreden én verlaten via de hoofdingang. 
We maken een scheidingslijn via de trap en een lijn op de grond tot aan het onthaal. Je houdt links aan op de trap, zo voorkomen we een kruising aan de kiosken voor inschrijvingen. Let goed op de aanduiding voor je de trap neemt.

Inschrijven kan via de kiosken, het onthaal of voor de patiënten van interne geneeskunde op het secretariaat van deze polikliniek.

De toegangscontrole aan de ingang verdwijnt, de richtlijn om alleen te komen blijft behouden. Op Spoed is 1 begeleider toegestaan.

Twijfel?

Twijfel je ergens over? Spreek gerust een medewerker aan, we helpen je graag verder.

Doe de check: respecteer deze richtlijnen

1. Mag je naar het ziekenhuis komen?

Doe de check! Heb je één van deze symptomen? Contacteer dan eerst de arts

 • 'Ziek', grieperig gevoel
 • Koorts
 • Opkomende hoest, verkoudheid, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden
 • Smaak- of geurverlies

2. Kom niet op voorhand naar het ziekenhuis

Meld je max. 10 minuten op voorhand aan

 • Wacht indien nodig in de auto
 • Onze wachtzalen zijn beperkt toegankelijk

3. Kom alleen

 • Eén begeleider per patiënt kan enkel als assistentie absoluut noodzakelijk is.
 • Neem hiervoor op voorhand contact op met de arts. 

4. Draag een mondmasker

Elke patiënt of bezoeker draagt een mondmasker bij het betreden van het ziekenhuis. Voor kinderen is een mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. Omwille van de hygiëne en het hoger beschermend effect is het sterk aanbevolen om een chirurgisch masker te dragen.
Wie geen mondmasker heeft, kan een exemplaar aankopen aan de ziekenhuisingang.

Zo draag je een mondmasker correct:

Covid masker correct dragen   Was of ontsmet je handen.

 

   Neem het masker aan de elastieken of lintjes vast

   

   Zorg ervoor dat het masker zo goed mogelijk aansluit aan je gezicht
   Bedek je neus en mond

   Raak je gezicht niet aan als je een masker ophebt

 

5. Ontsmet je handen bij het binnenkomen

6. Hou voldoende afstand

 • Houd in de wachtzaal 1.5 meter afstand van andere personen.

 • In de wachtzalen staat aangeduid op welke stoelen je kan gaan zitten, om zo een veilige afstand te bewaren van andere patiënten

7. Neem je de lift?

 • De liften worden beperkt tot maximum twee personen
 • Sta voor je veiligheid rug aan rug
 • Neem de trap waar mogelijk

Bezoekregeling

(Vermoedelijke) COVID-19 patiënten mogen geen bezoek ontvangen, tenzij in de eindelevensfase.

Algemene regeling

 • Beperkt bezoek is dagelijks toegestaan.
 • Er wordt maximaal 1 vaste bezoeker per patiënt per dag toegelaten. Na 7 dagen kan de bezoeker wisselen.
 • Bezoekers uit hetzelfde huishouden (één gezinsbubbel) mogen eerder wisselen, maar ze moeten steeds alleen op bezoek komen én slechts één persoon per dag. Een kind dat op bezoek komt, mag wel door een ouder begeleid worden. 
 • Bezoek is mogelijk
  • op weekdagen tussen 18 en 19 uur
  • in het weekend en op feestdagen van 15 uur tot 16 uur.
 • We vragen patiënten op tweepersoonskamers om onderling af te spreken om het bezoek te spreiden.

Het einde van het bezoekuur wordt 15 minuten vooraf centraal omgeroepen.

UITZONDERINGEN

 • Intensieve zorgen en stroke-hartbewaking: 30 minuten bezoek toegestaan van 15 uur tot 15:30 uur.
 • Materniteit: Partner kan onbeperkt op bezoek komen. Partner kan met eventuele andere kinderen op bezoek komen op dezelfde uren als de algemene regeling. De partner die de afdeling verlaat, mag pas de volgende dag terugkomen, tenzij de afdeling verlaten wordt om kinderen op te halen.
 • Pediatrie:
  • Buiten de bezoekuren kan 1 ouder onbeperkt bij het kind blijven. Tijdens de bezoekuren kan de tweede ouder op bezoek komen en kunnen ouders afwisselen indien nodig. Ouders worden actief bevraagd naar symptomen (zie verder).
  • Ouders worden d.m.v. een checklist bevraagd of ze symptomen hebben die mogelijk kunnen wijzen op COVID-19. Bij een verdenking op COVID-19 kan er geen bezoek plaatsvinden.
 • Neonatologie:
  • Eén ouder (ouders wisselen eventueel af) kan onbeperkt op bezoek komen indien er geen ouder(s) van andere kinderen op dat moment aanwezig zijn. Bezoek is best af te stemmen met de verpleegkundige /vroedvrouw van neonatologie.
  • Voorafgaand aan het bezoek vult de ouder een vragenlijst. Indien de bezoeker geen symptomen van covid-19 vertoont, kan het bezoek doorgaan
 • Palliatieve zorgen: hier mogen dagelijks twee personen op bezoek komen, maar op afspraak met het palliatief team.

Polikliniek en dagziekenhuizen

Begeleiders op consultatie worden enkel toegelaten wanneer absoluut noodzakelijk. 
Het gaat dan om 1 begeleider per patiënt.

Voor zwangere vrouwen die op consultatie komen, is begeleiding van de partner toegestaan. Ook op de spoedafdeling wordt 1 begeleider toegestaan.

Begeef je pas kort voor de geplande consultatie (max 10 minuten) naar de wachtzaal en volg de afstandsrichtlijnen.

LET OP!

Heb je je in de laatste 14 dagen tot nu ziek of grieperig gevoeld, smaak- of geurverlies ervaren, last gehad van spierpijn, koorts, symptomen van een verkoudheid, hoest of ademhalingsmoeilijkheden? 
Kom niet naar het ziekenhuis. Stel het bezoek uit en neem contact op met de huisarts.

Respecteer deze richtlijnen voor een veilig ziekenhuisbezoek

 • Draag steeds je mondmasker, ook op de kamer. Voor kinderen is een mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar.
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen, voor en na het bezoek. Raak zo weinig mogelijk aan.
 • Blijf in de kamer gedurende het bezoek.
 • Hou steeds voldoende afstand (1,5 meter) van andere personen, ook van de patiënt die je bezoekt.
 • Respecteer het circulatieplan in het ziekenhuis, de in- en uitgang worden van elkaar gescheiden.

Was- en linnen

Was voor patiënten kan ingewisseld worden tijdens de bezoekdagen. Voor patiënten bij wie geen bezoek mogelijk is, gebeurt de wasophaling in overleg met de hoofdverpleegkundige.

Belangrijk voor familieleden van covid-positieve patiënten:

Kledij van een besmette patiënt moet met voorzichtigheid gehanteerd worden en ontsmet door wassen op minimum 60 graden. Was zeker je handen na manipulatie met het wasgoed van de patiënt.

Screening

Bij patiënten ouder dan 6 jaar die voor een opname naar het ziekenhuis komen, wordt standaard een coronatest afgenomen via een wisser. Deze wissertest wordt maximum 48 uur voor de opname afgenomen. Patiënten ontvangen tijdens de consultatie instructies van de arts voor het maken van een afspraak bij de verpleegkundige van de Covid-screening via het nummer 66 27 (tussen 08u00-12u00 en 13u00-16u00). Dit geldt ook voor dagziekenhuispatiënten.

Uitzonderingen op het beleid zijn:

 • Pijnkliniek
 • Kinderen jonger dan 6 jaar.

Patiënten die komen voor een oncologische therapie worden éénmaal voor aanvang van de therapie gescreend.

Zwangere patiëntes worden enkele dagen voor de uitgerekende datum gescreend en anders bij de opname.

Partners of begeleiders worden in principe niet gescreend, tenzij dat nodig is op basis van specifieke omstandigheden. 

Bij ongeplande (dringende) opnames via de spoeddienst wordt een wissertest afgenomen. 

Uitzondering:

 • Bij spoedopname kinderen onder de 6 jaar oud wordt geen wissertest afgenomen, tenzij verdenking op COVID-19.
 • Bij spoedopname kinderen onder de 15 jaar oud en zwangere vrouwen wordt geen CT genomen.

Ontslag

De verpleegafdeling bespreekt telefonisch het ontslaguur met de familie/mantelzorger. 

Bedlegerige patiënten worden opgehaald door de externe ambulancediensten. Deze melden zich op de spoeddienst (112) of aan het onthaal (voor alle vervoeren die geen 112-vervoeren zijn).

Een heropname naar het Woonzorgcentrum of kortverblijf is mogelijk tenzij de patiënt in AZO werd opgenomen omwille van corona.

Cafetaria

De cafetaria is doordeweeks open van 8u tot en met 19 uur, in het weekend en op feestdagen van 14:30 uur tot en met 16:30 uur.   

De afspraken zijn:

 • Bezoekers kunnen met vier aan één tafel plaatsnemen. Er worden geen stoelen bijgeplaatst.
 • De cafetariamedewerker neemt de bestelling op aan tafel, maaltijd afhalen en betalen kan aan de bedieningstoog.
 • Mondmasker is verplicht bij elke verplaatsing naar en in de cafetaria, en mag enkel af als je aan tafel zit.
 • Geen eigen verbruik in de cafetaria

Opgenomen patiënten mogen hun kamer verlaten om iets te consumeren in de cafetaria, alleen of met een bezoeker. We noteren hier dat dezelfde regels van toepassing zijn: mondmasker, afstand houden, tafels van max. 4 personen.

Medicatie afhalen

De patiënt moet voor afhaling van geneesmiddelen in de ziekenhuisapotheek aanbellen aan de achterdeur in plaats van aan de voordeur. Volg daarvoor de bordjes ‘leveringen apotheek’. Na aanbellen komt een apotheekmedewerker de deur openen om het voorschrift in ontvangst te nemen. De patiënt moet even buiten blijven wachten, de apotheekmedewerker haalt de nodige medicatie en komt deze vervolgens afleveren aan de buitendeur. Op die manier moet de patiënt niet het ziekenhuis door voor aflevering van een geneesmiddel vanuit de ziekenhuisapotheek

Nog vragen? 

Familie, mantelzorgers en/of bezoekers met vragen over de zorg voor hun familielid of verwanten kunnen terecht via e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Er werden specifieke brochures opgemaakt met tips voor coronapatiënten. Zie daarvoor onze pagina met brochures: https://www.azoudenaarde.be/patienten/informatiebrochures-patienten

Voor algemene vragen over COVID-19 kan u nog steeds terecht op het gratis nummer: 0800/14689 of mail naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

STEUN BIEDEN

Wat is de impact van het Coronavirus op AZ Oudenaarde?

In de wereldwijde strijd tegen het coronavirus staan ziekenhuizen in de vuurlinie van de strijd. Dit brengt niet enkel een toegenomen werkdruk voor zorgverleners en ziekenhuismedewerkers met zich mee, maar ook financiële verliezen. Inkomsten gaan verloren omdat niet-noodzakelijke consultaties en behandelingen niet langer plaatsvinden, maar tegelijkertijd zijn extra investeringen op vlak van infrastructuur en materialen broodnodig voor de veiligheid van medewerkers en patiënten.

Hoe kan je ons helpen?

Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we al heel wat hartverwarmende steunbetuigingen en ook schenkingen ontvangen. Uit naam van de directie en alle medewerkers willen we iedereen daarvoor ook hartelijk bedanken. Wil jij ook graag helpen? Dit kan op verschillende manieren.

Beschermmateriaal

Om zowel onze medewerkers als patiënten te beschermen, hebben wij veel materiaal nodig: mondmaskers, handschoenen, isolatiejassen, … Gelukkig zijn er onder de vorm van schenkingen van bedrijven en dankzij de steun van stik- en naaiers al wat reserves aangelegd, maar een tekort aan beschermende maatregelen blijft nakend. Jouw steun helpt om ervoor te zorgen dat onze voorraad niet uitgeput raakt.

Wil je ons helpen door het schenken van beschermmateriaal? Stuur dan een mailtje naar het mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Wil je zelf mondmaskers naaien? We hebben hiervoor wat materiaal beschikbaar, alsook een patroon voor maskers die voldoende bescherming bieden. Neem daarvoor contact op met het algemeen secretariaat: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Virtuele troost

 • Een woordje van troost doet al veel. Stuur ons gerust een berichtje via ons Facebookkanaal: com/azoudenaarde. We verzamelen alle steunbetuigingen.

Eten en drinken

Met het oog op de voedselveiligheid aanvaarden we geen huisbereide maaltijden of dranken. Producten in fabrieksverpakking met een langere houdbaarheidsdatum aanvaarden we wel graag. Stuur een mailtje naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., we nemen dan contact op voor praktische afspraken omtrent de levering.

Bedankt! 

We namen op onze website een overzicht op van alle fijne schenkingen die we al mochten ontvangen sinds het begin van de coronacrisis. Het overzicht vind je hier

Laatste wijziging:

 • 14 juni 2021

Afdrukken E-mail