Corona-maatregelen: UPDATE

Net als in de andere ziekenhuizen, worden ook in AZ Oudenaarde patiënten opgenomen met verdenking van besmetting met het coronavirus.

We hebben hiervoor alle nodige schikkingen getroffen, zowel voor de zorgmedewerkers als voor de patiënten. Patiënten worden in de beste omstandigheden gemonitord.

De situatie is onder controle en wordt van dag tot dag opgevolgd.

Dit nieuwsbericht somt alle preventieve maatregelen op en wordt frequent aangepast.

Symptomen van COVID-19?

Doe de check

  • Smaak- of geurverlies
  • 'Ziek', grieperig gevoel
  • Koorts
  • Opkomende hoest, verkoudheid, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden.
 • Bel je huisarts.Die zal telefonisch inschatten hoe ziek je bent  en of je tot een mogelijke risicogroep behoort.

Naar Spoed?

Moet je naar het ziekenhuis? Breng een medicatielijst mee met het overzicht van welke medicatie je thuis neemt en wanneer je deze inneemt. De artsen hebben deze informatie nodig om de behandeling maximaal te kunnen afstemmen op uw persoonlijke situatie. Hou deze lijst nu al up-to-date, zodat je voorbereid bent. Zo verliezen we geen kostbare tijd.

Op spoed is 1 begeleider toegelaten.

Naar het ziekenhuis ?

Tijdelijke wijziging van de patiëntenstromen

Je kan het ziekenhuisgebouw opnieuw betreden én verlaten via de hoofdingang. 
We maken een scheidingslijn via de trap en een lijn op de grond tot aan het onthaal. Je houdt links aan op de trap, zo voorkomen we een kruising aan de kiosken voor inschrijvingen. Let goed op de aanduiding voor je de trap neemt.

Inschrijven kan via de kiosken, het onthaal of voor de patiënten van interne geneeskunde op het secretariaat van deze polikliniek.

Twijfel?

Twijfel je ergens over? Spreek gerust een medewerker aan, we helpen je graag verder.

Doe de check: respecteer deze richtlijnen

1. Mag je naar het ziekenhuis komen?

Doe de check! Heb je één van deze symptomen? Contacteer dan eerst de arts

 • 'Ziek', grieperig gevoel
 • Koorts
 • Opkomende hoest, verkoudheid, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden
 • Smaak- of geurverlies

2. Kom niet op voorhand naar het ziekenhuis

Meld je max. 10 minuten op voorhand aan

 • Wacht indien nodig in de auto
 • Onze wachtzalen zijn beperkt toegankelijk

3. Kom alleen

 • Eén begeleider per patiënt kan enkel als assistentie absoluut noodzakelijk is.
 • Neem hiervoor op voorhand contact op met de arts. 

4. Draag een mondmasker

Elke patiënt of bezoeker draagt een mondmasker bij het betreden van het ziekenhuis. Voor kinderen is een mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van jaar. Omwille van de hygiëne en het hoger beschermend effect is het sterk aanbevolen om een chirurgisch masker te dragen.
Wie geen mondmasker heeft, kan een exemplaar aankopen aan de ziekenhuisingang.

Zo draag je een mondmasker correct:

Covid masker correct dragen   Was of ontsmet je handen.

 

   Neem het masker aan de elastieken of lintjes vast

   

   Zorg ervoor dat het masker zo goed mogelijk aansluit aan je gezicht
   Bedek je neus en mond

   Raak je gezicht niet aan als je een masker ophebt

 

5. Ontsmet je handen bij het binnenkomen

6. Hou voldoende afstand

 • Houd in de wachtzaal 1.5 meter afstand van andere personen.

 • In de wachtzalen staat aangeduid op welke stoelen je kan gaan zitten, om zo een veilige afstand te bewaren van andere patiënten

7. Neem je de lift?

 • De liften worden beperkt tot maximum twee personen
 • Sta voor je veiligheid rug aan rug
 • Neem de trap waar mogelijk

Algemene bezoekregeling (vanaf zaterdag 14 mei) 

 • Elke patiënt mag dagelijks 2 bezoekers ontvangen. Dit hoeven geen vaste bezoekers te zijn. 

 • Het bezoek kan komen tussen 14 uur en 20 uur. Deze regeling geldt zowel doordeweeks als in het weekend.

 • Op meerpersoonskamers vragen we patiënten om het bezoek te spreiden en de bezoekers niet gelijktijdig te laten langskomen.

Uitzonderingen

Voor deze afdelingen gelden andere afspraken:

 • Palliatieve zorgen: bezoek mogelijk, in afspraak met het palliatief team.
 • Intensieve zorgen en stroke-hartbewaking: 2 bezoekers gedurende 30 minuten. Bezoek is mogelijk van 11 uur tot 11.30 uur, 15 uur tot 15.30 uur en 19 uur tot 19.30 uur. Bij eindelevensfase is een uitzondering toegestaan, in afspraak met de afdeling.
 • Materniteit: Partner en eigen kinderen kunnen onbeperkt op bezoek komen. Daarnaast mogen tijdens de bezoekuren nog twee extra bezoekers komen.
 • Pediatrie: Ouders kunnen onbeperkt op bezoek komen. Daarnaast mogen tijdens de bezoekuren nog twee extra bezoekers komen.
 • Neonatologie: Ouders kunnen onbeperkt op bezoek komen indien er op dat moment geen ouder(s) van andere kinderen aanwezig zijn. Bezoek is af te stemmen met de verpleegkundige /vroedvrouw van neonatologie.

Dagziekenhuis en polikliniek

Er wordt 1 begeleider per patiënt toegelaten. De begeleider blijft zoveel mogelijk op dezelfde plaats en hanteert de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen. Om zoveel mogelijk ruimte te kunnen toestaan in wachtzalen, blijft het aanbevolen om alleen naar het ziekenhuis te komen en enkel een begeleider mee te nemen indien absoluut noodzakelijk.

LET OP!

Heb je je in de laatste 14 dagen tot nu ziek of grieperig gevoeld, smaak- of geurverlies ervaren, last gehad van spierpijn, koorts, symptomen van een verkoudheid, hoest of ademhalingsmoeilijkheden? 
Kom niet naar het ziekenhuis. Stel het bezoek uit en neem contact op met de huisarts.

Respecteer deze richtlijnen voor een veilig ziekenhuisbezoek

 • Draag steeds je mondmasker, ook op de kamer. Voor kinderen is een mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar.
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen, voor en na het bezoek. Raak zo weinig mogelijk aan.
 • Blijf in de kamer gedurende het bezoek.
 • Hou steeds voldoende afstand (1,5 meter) van andere personen, ook van de patiënt die je bezoekt.
 • Respecteer het circulatieplan in het ziekenhuis, de in- en uitgang worden van elkaar gescheiden.

Was en linnen

Voor afdelingen waar geen bezoek mogelijk is, gebeurt de wasophaling in overleg met de hoofdverpleegkundige.

Brengen en afhalen van was is mogelijk, bij voorkeur tussen 14 en 17 uur aan de deur van de afdeling. Graag een seintje van tevoren via de hoofdverpleegkundige van de afdeling, zodat de afdeling alles kan klaarzetten.

Belangrijk voor familieleden van covid-positieve patiënten:

Kledij van een besmette patiënt moet met voorzichtigheid gehanteerd worden en ontsmet door wassen op minimum 60 graden. Was zeker je handen na manipulatie met het wasgoed van de patiënt.

Screening

Je kan in het labo van AZ Oudenaarde terecht voor zowel testen voor ziekenhuisopname, alsook voor een PCR-test om op reis te kunnen gaan. De testen worden afgenomen vanaf 8u30 tot 12u00 's middags. Om een afspraak te maken voor een PCR-test, surf je naar www.afspraken.be, waar je kiest voor COVID PCR screenings: alle screenings.

Screening voor opname

 • Alle patiënten voor opname worden gescreend, ongeacht de vaccinatiestatus. Dit geldt voor kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar, ook via spoedopname. Ook patiënten die de afgelopen 6 maanden een covidbesmetting doormaakten, worden getest.
 • Bij kinderen jonger dan 6 jaar beslist de pediater over de screening.
 • Patiënten voor oncologische behandeling en voor de pijnkliniek worden gescreend voor de aanvang van de eerste behandeling. 
 • Materniteit: rond de vermoedelijke bevallingsdatum wordt een PCR afgenomen door de vroedvrouw. Indien de PCR nog niet gekend/niet afgenomen is op het moment van de bevalling, wordt een snelle PCR-test afgenomen. 

Worden niet gescreend:

Partners of begeleiders van patiënten worden in principe niet gescreend, tenzij dat nodig is op basis van specifieke omstandigheden. 

Praktisch

Je ontvangt tijdens de consultatie instructies van de arts voor het maken van een afspraak bij de verpleegkundige van de Covid-screening. Je meldt je voor de screening aan via de kiosk en neemt etiketten nemen op naam v.d. chirurg. Preoperatieve screening mag ook door de huisarts gebeuren op voorwaarde dat het resultaat tijdig gekend is.

De PCR-test mag maximum 48u op voorhand worden afgenomen. Uitzondering: patiënten die op maandag worden opgenomen, mogen wel op vrijdag getest worden. 

PCR screenings voor niet symptomatische indicaties

Wens je naar het buitenland te gaan of een evenement te bezoeken? Dan bestaat de kans dat je een test zal moeten voorleggen waaruit blijkt dat je COVID-negatief bent. Dit kan ook in het labo van AZ Oudenaarde.

 • Vraag op voorhand thuis een testcode aan via mijngezondheid.be. Eenmaal aangemaakt is zo’n code tien dagen geldig. Opgelet: Je moet je code zelf op voorhand aanvragen vooraleer je naar het ziekenhuis komt voor je test.
 • Check de maatregelen in het land van je bestemming. Elk land kan andere maatregelen opleggen voor reizigers. Raadpleeg voor je vertrek de website reopen-eu.be of de website van de FOD Buitenlandse Zaken, www.diplomatie.belgium.be.
 • Hou rekening met de geldigheidsduur van de testcodes. Er zijn 24 à 36 uur nodig om je resultaat te ontvangen. Vraagt het land waar je naartoe gaat een geldigheidsduur van 72 uur, dan laat je je best testen 48 uur voor je vertrek. Wordt er een geldigheidsduur van 48 uur gevraagd, maak dan een afspraak minstens 36 uur voor vertrek.
 • Belangrijk om weten: op het Europese testcertificaat wordt het tijdstip van je testafname omgezet naar de wereldwijde standaardtijd (UTC). Dat is twee uur vroeger dan de Belgische zomertijd. Als je je test bijvoorbeeld liet afnemen om 9 uur, dan wordt dat 7 uur op het Europese testcertificaat. Als je certificaat gescand wordt, verschijnt wel opnieuw het tijdstip in Belgische zomertijd. Reken dus ook niet té krap voor je test!

Ontslag

De verpleegafdeling bespreekt telefonisch het ontslaguur met de familie/mantelzorger. 

Bedlegerige patiënten worden opgehaald door de externe ambulancediensten. Deze melden zich op de spoeddienst (112) of aan het onthaal (voor alle vervoeren die geen 112-vervoeren zijn).

Een heropname naar het Woonzorgcentrum of kortverblijf is mogelijk tenzij de patiënt in AZO werd opgenomen omwille van corona.

Cafetaria

De cafetaria is tijdens de week open van 8u tot en met 19 uur. Vanaf zaterdag 19 maart is de cafetaria tijdens het weekend en op feestdagen open van 14 tot 19 uur. 

Deze richtlijnen gelden in de cafetaria:

 • Als je ter plaatse wil eten, kan dat enkel met een geldig Covid Safe ticket. Dit geldt ook voor opgenomen patiënten die iets willen eten of drinken in de cafetaria.
 • Afhaalmaaltijden kunnen zonder vertoon van een CST afgehaald worden.
 • Een mondmasker is verplicht, behalve als je neerzit om te eten en drinken.
 • Bij elke verplaatsing in de cafetaria draag je een mondmasker.
 • Bezoekers worden gevraagd de handen te ontsmetten en voldoende afstand te houden.

Medicatie afhalen

De patiënt moet voor afhaling van geneesmiddelen in de ziekenhuisapotheek aanbellen aan de achterdeur in plaats van aan de voordeur. Volg daarvoor de bordjes ‘leveringen apotheek’. Na aanbellen komt een apotheekmedewerker de deur openen om het voorschrift in ontvangst te nemen. De patiënt moet even buiten blijven wachten, de apotheekmedewerker haalt de nodige medicatie en komt deze vervolgens afleveren aan de buitendeur. Op die manier moet de patiënt niet het ziekenhuis door voor aflevering van een geneesmiddel vanuit de ziekenhuisapotheek

Nog vragen? 

Familie, mantelzorgers en/of bezoekers met vragen over de zorg voor hun familielid of verwanten kunnen terecht via e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Er werden specifieke brochures opgemaakt met tips voor coronapatiënten. Zie daarvoor onze pagina met brochures: https://www.azoudenaarde.be/patienten/informatiebrochures-patienten

Voor algemene vragen over COVID-19 kan u nog steeds terecht op het gratis nummer: 0800/14689 of mail naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

STEUN BIEDEN

Wat is de impact van het Coronavirus op AZ Oudenaarde?

In de wereldwijde strijd tegen het coronavirus staan ziekenhuizen in de vuurlinie van de strijd. Dit brengt niet enkel een toegenomen werkdruk voor zorgverleners en ziekenhuismedewerkers met zich mee, maar ook financiële verliezen. Inkomsten gaan verloren omdat niet-noodzakelijke consultaties en behandelingen niet langer plaatsvinden, maar tegelijkertijd zijn extra investeringen op vlak van infrastructuur en materialen broodnodig voor de veiligheid van medewerkers en patiënten.

Hoe kan je ons helpen?

Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we al heel wat hartverwarmende steunbetuigingen en ook schenkingen ontvangen. Uit naam van de directie en alle medewerkers willen we iedereen daarvoor ook hartelijk bedanken. Wil jij ook graag helpen? Dit kan op verschillende manieren.

Beschermmateriaal

Om zowel onze medewerkers als patiënten te beschermen, hebben wij veel materiaal nodig: mondmaskers, handschoenen, isolatiejassen, … Gelukkig zijn er onder de vorm van schenkingen van bedrijven en dankzij de steun van stik- en naaiers al wat reserves aangelegd, maar een tekort aan beschermende maatregelen blijft nakend. Jouw steun helpt om ervoor te zorgen dat onze voorraad niet uitgeput raakt.

Wil je ons helpen door het schenken van beschermmateriaal? Stuur dan een mailtje naar het mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Wil je zelf mondmaskers naaien? We hebben hiervoor wat materiaal beschikbaar, alsook een patroon voor maskers die voldoende bescherming bieden. Neem daarvoor contact op met het algemeen secretariaat: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Virtuele troost

 • Een woordje van troost doet al veel. Stuur ons gerust een berichtje via Facebook of Instagram. We verzamelen alle steunbetuigingen.

Eten en drinken

Met het oog op de voedselveiligheid aanvaarden we geen huisbereide maaltijden of dranken. Producten in fabrieksverpakking met een langere houdbaarheidsdatum aanvaarden we wel graag. Stuur een mailtje naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., we nemen dan contact op voor praktische afspraken omtrent de levering.

Bedankt! 

We namen op onze website een overzicht op van alle fijne schenkingen die we al mochten ontvangen sinds het begin van de coronacrisis. Het overzicht vind je hier

Laatste wijziging:

 • 13 april 2022

Afdrukken E-mail