Voorzorgsmaatregel Corona - Annuleren informatieavonden


Omwille van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, werd beslist om de geplande informatieavonden niet te laten doorgaan. Het gaat daarbij om de informatiesessie van Kind en Gezin op 12 maart en de 'Mag ik eens wat vragen, dokter'-informatiesessie over de ziekte van Crohn en Colitis op 24 maart.

Afdrukken E-mail