Internationale dag van het gehoor


Op 3 maart is het 'internationale hearing day' of internationale dag van het gehoor, met als doel de aandacht te vestigen op de oorzaken en gevolgen van gehoorverlies. Lees hier een aantal weetjes en tips om gehoorteverlies te voorkomen.

Wist je dit al?

1. SOMMIGE MENSEN WALGEN VAN GELUID

Deze mensen hebben te maken met iets wat ‘misofonie‘ heet, letterlijk ‘haat van geluid’. Zij ervaren een extreme walging, afschuw, haat of woede bij bepaalde ‘normale’ geluiden. Dit zijn vaak geluiden die mensen maken, zoals adem- of eetgeluiden.

2. GEKRAS OP EEN KRIJTBORD

Ga jij al rillen bij de gedachte? Je bent niet alleen. De amygdala, het deel van de hersenen dat een centrale rol heeft bij de verwerking van weerzinwekkende prikkels en regulatie van angst zorgt dat onze auditieve cortex actiever wordt bij het horen van krassende geluiden. Hoge tonen zoals gekras en gegil associëren we met gevaar, vooral geluiden met frequenties tussen de 2000 en 5000 Hertz zijn heel onplezierig.

3. BEETHOVEN SCHREEF DE 9E SYMFONIE TOEN HIJ VOLLEDIG DOOF WAS

Beethoven kampte al van zijn 30e met slechthorendheid, op zijn 48ste werd hij helemaal doof. Desondanks ging hij gewoon door met componeren. Hij zei dat de muziek in zijn hoofd klonk toen hij het opschreef.

4. DOVEN ZEGGEN GEEN “HATSJIE”

Engelstaligen zeggen “achoo”, terwijl de Fransen liever niezen terwijl ze “atchoum” zeggen, Japanners niezen dan weer met “hakashun” en doven niezen zonder geluid. Het geluidseffect dat we maken is cultureel bepaald, in elke taal is het dus iets anders. Bij doven hoor je vooral de ademgeluiden die zij produceren bij het niezen.

5. SLECHTHORENDEN HADDEN VROEGER EEN WAARSCHUWINGS-BORDJE ACHTEROP HUN FIETS

We lopen al lang niet meer met een hoortoeter aan ons oor, als we niet zo goed meer horen. Hoewel het een onhandig ding was, maakte het wel onmiddellijk duidelijk aan je gesprekspartner dat je niet zo goed hoort en dat kan soms van levensbelang zijn! Zo werden er een tijdje speciale plaatjes gebruikt die je achterop je fiets kon monteren waarop grote letters S en H stonden voor Slecht Horend. Misschien iets om opnieuw in te voeren?

6. VROUWEN VS. MANNEN

Vrouwen kunnen beter horen dan mannen. Het wordt weleens gezegd, maar is het ook echt zo? Ja! Het mannelijk gehoor neemt namelijk twee keer zo snel af, en mannen krijgen twee keer zo vaak last van gehoorverlies. Ook horen vrouwen middelhoge tonen, zoals een huilende baby of het fluiten van vogels, beter dan mannen. De hormonen ‘beschermen’ vrouwen zelfs tussen hun 30e en 50e levensjaar.

7. Grote oren

Ondanks dat we aan het einde van onze puberteit volgroeide volwassenen zijn, stoppen onze oren niet met groeien. De groei van onze oren schijnt gemiddeld 0,2 millimeter per jaar te bedragen, wat neerkomt op één centimeter in vijftig jaar.

Tips om gehoorverlies te voorkomen

  • Hou afstand van geluidsbronnen zoals boxen: ga nooit dichter dan 2 meter voor de geluidsbron staan.
  • Na een feest of optreden met veel lawaai kan je je oren best 24 uur laten rusten.
  • Ga liever niet naar een concert of discotheek als je zwanger bent. Je buik dempt amper 5 dB. Het gehoor van de baby, dat zich dan nog volop aan het ontwikkelen is, wordt algauw blootgesteld aan 100 dB.
  • Gebruik bij kinderen geen interne oordoppen, maar een koptelefoon die beschermt tegen decibels. Het oorkanaal is namelijk veel kleiner. Oordoppen zijn daardoor vaak te groot.

 

Met dank aan de vereniging 'Onder Ons' voor de informatie.

Afdrukken E-mail