KCE-studie Materniteiten: Materniteit AZ Oudenaarde sluit niet


Het bestuur van AZ Oudenaarde neemt kennis van de KC-studie over de materniteiten in de Vlaamse Ziekenhuizen. Van sluiting van de materniteit AZ Oudenaarde is geen sprake.

AZ Oudenaarde is één van de ziekenhuizen die de vooropgestelde minimumnorm van de studie van 557 bevallingen per jaar niet haalt. Van een sluiting van de materniteit in het AZ Oudenaarde is absoluut geen sprake. 

In het rapport wordt gesteld dat er geen verband gelegd kan worden tussen de kwaliteit van de zorg en de grootte van een materniteit. De focus in AZ Oudenaarde ligt net op het leveren van kwaliteitsvolle zorg, dicht bij en samen met de patiënten. Dat deze zorgen geapprecieerd worden, blijkt uit de vele positieve reacties die het ziekenhuis en het team van de afdeling Materniteit dagelijks mogen ontvangen en ook nu reageren patiënten ontevreden over de studie.

Stefaan Vercamer, voorzitter Raad van Bestuur AZ Oudenaarde: "We hebben een sterke medische bestaffing om onze materniteit verder uit te bouwen in een zeer moderne infrastructuur.” AZ Oudenaarde zet vandaag en ook in de toekomst in op een sterke patiëntgerichte Materniteit. 

Afdrukken E-mail