AZ Oudenaarde: Warmste Ziekenhuis – Fantastisch mooie opbrengst voor Burkina Faso!


AZ Oudenaarde engageert zich al sinds 2018 voor het project Materniteit Dano in Burkina Faso. Intussen werd dit engagement ook in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. In het kader van de Warmste week werden ziekenhuismedewerkers aangemoedigd zelf acties te organiseren om geld in te zamelen. Alle initiatieven bij elkaar brachten maar liefst 16.000 euro op!

AZ Oudenaarde: het warmste ziekenhuis!

De directie van AZ Oudenaarde heeft begin 2019 een oproep verspreid aan al haar medewerkers om samen actie te voeren onder de noemer ‘Het warmste ziekenhuis’. Dit heeft geleid tot tal van originele en toffe activiteiten. Een bloemlezing: de hele zomer werden onder de middag warme wandelingen georganiseerd voor een kleine bijdrage, op de kinderafdeling werden natuurlijke zeepjes gemaakt, de onthaaldienst verkocht gastendoekjes met chocolaatjes, er werden potjes huisgemaakte confituur verkocht, cursussen bloemschikken georganiseerd, yogasessies gegeven, knuffelsessies en een ‘Beats for Burkina-fuif’. De dienst Materniteit zamelde meer dan 130 kilo aan rosse centjes in en organiseerde daarnaast ook een avondloop- en wandeling. Dit alles leverde 9000 euro op!

Daarbovenop konden we naast alle bovenstaande warme acties via een benefietconcert van de medical coverband Ola Pola (met daarin een aantal muzikale (zieken)huisartsen en –medewerkers) ook nog eens 5000 euro extra inzamelen, en een medische voordracht van de Geneeskundige Kring Oudenaarde leverde nog eens 2000 euro op! 

Dat brengt ons tot de mooie som van 16.000 euro!

Waarom Materniteit Dano Burkina Faso?

Enkele cijfers illustreren waarom dit gezondheidsproject ons nauw aan het hart ligt:

  • Op 1000 inwoners zijn er in Burkina Faso 0,064 artsen, in België 3,9. Voor één arts in Burkina Faso, tellen we er 60 in België.
  • In Burkina moet één kindje op 300 het al van bij de geboorte zonder mama stellen. Als in België één moeder bij de geboorte zou sterven, zijn dat er in Burkina verhoudingsgewijze 72.
  • Of anders gezegd: als je in Burkina 50 vijftienjarige meisjes samenbrengt, dan weet je dat (in de huidige omstandigheden) één ervan zal sterven ten gevolge van zwangerschap, bevalling… In België is dat 1/8000.
  • In Burkina sterft één kindje op 37 kindjes die levend geboren worden.
  • In Burkina sterft één kind op 11 voor zijn vijfde verjaardag. Dat is 20 maal meer dan in België.

Hallucinante cijfers, en dat voor een land op slechts 5 uur vliegafstand van België.

De vzw Materniteit Dano Burkina Faso heeft als doel om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor meer mensen. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat alle hulp broodnodig en welkom is!

Wat gebeurt er met de opbrengst van onze giften?

De opbrengst van vorig jaar was bestemd voor de aankoop van een nieuwe ziekenwagen. Dit jaar wil de vzw het schrijnend tekort aan goed opgeleid personeel aanpakken. De opbrengst van de warme acties gaat dan naar een opleiding chirurgie door de arts algemene heelkunde, die in april 2020 voltooid zal zijn. Dan zullen (voor ons vanzelfsprekende) ingrepen mogelijk zijn: keizersnede, liesbreuk, appendectomie…

Afdrukken E-mail