AZ Oudenaarde dingt mee naar NIAZ Jaarprijs. Stemt u ook?


Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) vraagt aangesloten zorginstellingen sinds 2017 hun beste verbeteringsinitiatief in te sturen voor de NIAZ Jaarprijs. Dit jaar ligt de focus op persoonsgerichte zorg.
AZ Oudenaarde dingt mee met het project ‘Intakegesprekken op Revalidatie’.

 Iedere zorginstelling heeft voorbeelden van verbeteringen die in de praktijk bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg. Door die te delen, leren zorginstellingen van elkaar. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) vraagt aangesloten zorginstellingen sinds 2017 hun beste verbeteringsinitiatief in te sturen voor de NIAZ Jaarprijs. 

Dit jaar ligt de focus op persoonsgerichte zorg. Dit is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke wensen, behoeften en voorkeuren. Daarvoor is samenwerking nodig met het team, inclusief de patiënt. AZ Oudenaarde dingt mee met het project ‘Intakegesprekken op Revalidatie’.

Intakegesprekken

Om ervoor te zorgen dat de patiënt goed voorbereid op de afdeling aankomt, voeren de verpleegkundigen van de dienst Revalidatie een intakegesprek uit. De verpleegkundige stelt zichzelf voor en neemt de onthaalbrochure samen met de patiënt door. Voor patiënten die reeds in het ziekenhuis opgenomen zijn, gebeurt dit op voorhand op de afdeling van opname.

Daarnaast gebeurt bij aankomst van de patiënt een tweede intakegesprek, waarbij nog eens geïnformeerd wordt of de brochure doorgenomen werd, maar wat de doelen en verwachtingen van de patiënt zijn en welke hulpmiddelen eventueel nodig zijn. Zo wordt de therapieplanning met inbreng van de patiënt samengesteld.

Waarom is dit project patiëntgericht?

Door op voorhand een intakegesprek te voeren met patiënten, wordt de onzekerheid van de verhuis naar een andere afdeling weggenomen. Patiënten maken al op voorhand kennis met de dienst en krijgen ook een indruk van wat van hen verwacht wordt. Daarnaast kunnen zij eventuele vragen en opmerkingen meteen al geven.

Het tweede intakegesprek op de dienst zelf gaat dieper in op de verwachtingen en doelen van de patiënt, waarbij het therapieschema samen met de patiënt opgesteld wordt.

Wij zijn trots op dit project

  • Onze medewerkers zijn trots op hun afdeling en lichten de werking dan ook graag toe.
  • Patiënten zijn beter voorbereid bij hun komst op de afdeling en zijn sneller mee in het verhaal van de werking van de afdeling.
  • Dagkledij en goed schoeisel zijn voorzien bij de verhuis naar de afdeling of kort daarop.
  • Niet alleen de patiënt krijgt duidelijkheid over de dienst, de medewerkers ‘leren’ ook al over de patiënt.
  • Patiënten herkennen de zorgverlener die het intakegesprek uitgevoerd heeft en voelen zich daardoor sneller op hun gemak.

Stemt u mee?

U vindt alle informatie over het project samen met een informatiefilmpje op de website jaarprijs.niaz.nl.

Zo stemt u voor ons:

  1. Klik op deze link en zoek naar het project van AZ Oudenaarde
  2. Rechts op de pagina onder de foto, vult u uw e-mailadres in en klikt u op de melding ‘Ik ben geen robot’. U krijgt dan een raster met afbeeldingen, waarop u een aantal vierkanten moet selecteren.
  3. Als dit gelukt is, ontvangt u een e-mail met de vraag uw stem nog even te bevestigen. Daarna is uw stem geldig.

De stemronde leidt tot vijf nominaties. Een vakjury selecteert eveneens vijf genomineerden. Tijdens de NIAZ Jaarprijsdag op 12 maart 2020 in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven presenteren de tien genomineerden hun voorbeeld en bepaalt een jury van patiënten/cliënten de winnaars van de 1e, 2e en 3e plaats.

Afdrukken E-mail