Doelstelling van meer dan 70% griepvaccinatie behaald


AZ Oudenaarde biedt artsen en personeel de mogelijkheid zich gratis te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. In 2019 werd een voorheen nooit gezien aantal vaccins toegediend, de ambitieuze doelstelling van een ziekenhuisbrede griepvaccinatiegraad van 70% werd dan ook gehaald.

 Verantwoordelijkheid

De griepvaccinatie heeft als doel om zowel de kwetsbare patiëntengroep te beschermen, als besmetting onder collega’s te voorkomen. De verpleegkundig ziekenhuishygiënist heeft zich met ondersteuning van het ILG-team ingezet om zoveel mogelijk medewerkers te overtuigen hun verantwoordelijkheid op te nemen om zich  te laten vaccineren.

 Beloning

Als extra motivator werd een beloning uitgereikt: de gevaccineerde leden van het team dat met tenminste 80% het best scoorde, ontvangen een extra verlofdag in het komende jaar. Deze beloning kwam er enkel op voorwaarde van het behalen van de ziekenhuisbrede 70%. Het winnende team, de afdeling Geriatrie en ergotherapie scoorde maar liefst 100%! Zij kunnen volgend jaar genieten van een ‘anti-griep’-verlofdag.

Griepvaccinatie

Slechts 4 groepen behaalden minder dan 60%, 5 groepen boekten in de 60% en 5 groepen behaalden een vaccinatiegraad van 70-80%. Mooie cijfers, waar de ziekenhuisdirectie dan ook bijzonder trots op is.

Afdrukken E-mail