Nieuwe arts in de Mond-, Kaak-, en Aangezichtsheelkunde (2)


De voorzitter en de leden van de raad van bestuur, de directie en de vzwgeneesheren, zijn verheugd u te melden dat Dr. Veerle Claeys de medische staf sinds 1 november 2019 vervoegt.

 Geboortekaart dr. Claeys

Afdrukken E-mail