Nieuwe arts in de Urgentiegeneeskunde


De voorzitter en de leden van de raad van bestuur, de directie en de vzw geneesheren, zijn verheugd u te melden dat Dr. Marijke van Der Plaetsen de medische staf zal vervoegen vanaf 1 april 2019.

 Geboortekaart dr. Vanderplaetsen

Afdrukken E-mail