Europese dag van de logopedie 6 maart


Deze dag werd in 2004 in het leven geroepen om de aandacht te bevestigen op  het bevorderen van de gezondheid en het welzijn bij kinderen en volwassenen met stem-, spraak-, slik- en taalproblemen. Het thema dit jaar is autisme.

 Mensen met autisme hebben een andere manier van communiceren. Meestal verwachten we dat ze zich aanpassen aan de taal van de 'normale' wereld. Maar je kunt het natuurlijk ook omdraaien. De Vlaamse vereniging voor autisme ontwikkelde daarom 10 tips voor het communiceren met personen met autisme:

Let op! Elke persoon met autisme is anders en heeft een eigen communicatiestijl.

  1. Gebruik korte, direct en helder geformuleerde zinnen.
  2. Wees expliciet en volledig.
  3. Verwoord je boodschap positief (vertel wat er wél gebeurt en niet wat niét gebeurt)
  4. Vermijd figuurlijk en dubbelzinnig taalgebruik.
  5. Zorg ervoor dat jouw verbale en non-verbale boodschap elkaar niet tegenspreken.
  6. Ondersteun je boodschap met visuele informatie.
  7. Vertraag je communicatiesnelheid en geef bedenktijd.
  8. Vermijd aanrakingen en dwing niet om je aan te kijken.
  9. Zorg voor rust in het gesprek.
  10. Stem regelmatig af met je gesprekspartner of de boodschap duidelijk is overgekomen.

Deze tips worden aan de medewerkers van AZ Oudenaarde verspreid, zodat ook voor patiënten met autisme aandacht kan zijn voor een goede communicatie.

Bron: Vlaamse Vereniging Autisme vzw.

Afdrukken E-mail