Voorlopige toekenning NMR AZ Oudenaarde


Het Agentschap Zorg en Gezondheid deelde aan AZ Oudenaarde zijn voornemen mee tot toekenning van een planningsvergunning voor de exploitatie van een toestel voor nucleaire magnetische resonantie (NMR).

 Een NMR-scan maakt gebruik van een magnetisch veld en radiogolven om gedetailleerde beelden in het lichaam te maken. Het ziekenhuis investeerde van bij de start van de verbouwingswerken op de dienst radiologie en medische beeldvorming in de aanbouw van een nieuwe vleugel die volledig is ingericht voor de installatie van een NMR-toestel.

Stefaan Vercamer, voorzitter Raad van Bestuur AZ Oudenaarde: “We hebben lang en sterk ingezet om de noodzaak van het opstellen van dergelijk toestel te verantwoorden. Deze technologie laat ons toe de patiënten doorheen het volledige onderzoekstraject in eigen ziekenhuis behandelen. Door middel van magnetische resonantie kunnen bepaalde pathologieën ook beter en accurater onderzocht worden en wordt de blootstelling aan ioniserende straling drastisch gereduceerd. Het toegekend krijgen van deze vergunning laat AZ Oudenaarde met andere woorden toe om nog meer in te zetten op kwaliteitsverhogende zorgverlening!”

De toekenning gebeurt onder voorbehoud van het aflopen van de periode waarin eventuele bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Pas dan wordt de toekenning definitief en kan het toestel worden opgesteld.

Afdrukken E-mail