Zorg aan zet: adviezen van de Cliëntenraad


In het kader van de Zorgaanzet-campagne werd met de Cliëntenraad van AZ Oudenaarde nagedacht over de zorg van morgen.

 

Aan de hand van zes grote publieksvragen wil Zorg aan Zet tussen 29 januari en 4 maart zoveel mogelijk suggesties samenbrengen. Iedereen kan deelnemen.

  1. Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven gaan beschouwen?
  2. Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?
  3. Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?
  4. Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?
  5. Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?
  6. Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond houdt?

Tijdens de meest recente vergadering van de Cliëntenraad, bogen de leden zich over vraag 5 en over vraag 3. Na de brainstormsessie werden de volgende suggesties geformuleerd:

Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?

-          Administratieve last van zorgpersoneel verminderen, zodat er meer tijd is voor de patiënt.

-          Inschakelen van meer financiële middelen voor zorginstellingen.

-          Inschakelen van vrijwilligers.

-          Het beroep van verpleegkundigen aantrekkelijker maken, bv. met een hogere verloning.

Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?

-          Organiseren van een centraal aanspreekpunt voor zorg. Zo moeten patiënten niet zelf uitzoeken op welke zorgverlening of hulpmiddelen zij recht hebben en komen ze meteen bij de juiste instantie terecht.

Deze ideeën worden uit naam van de Cliëntenraad gepubliceerd op www.zorgaanzet.net. Met alle ideeën stapt de ziekenhuiskoepel Zorgnet Icuro naar het beleid. Zo wordt zorg een essentieel thema in aanloop naar de verkiezingen. 

Afdrukken E-mail