Vlaamse week tegen pesten: preventiemaatregelen AZ Oudenaarde


Van 22 februari tot 1 maart 2019 loopt de Vlaamse week tegen pesten, een thema dat vooral leeft in scholen, sportclubs en jeugdverenigingen. Ook op de werkvloer verdient pesten de nodige aandacht en preventiemaatregelen.

 In AZ Oudenaarde worden vier stappen vooropgesteld:

  1. Het slachtoffer spreekt zelf de dader aan over diens ongewenst gedrag en vraagt hem/haar hiermee te stoppen.
  2. Het slachtoffer bespreekt de situatie met de leidinggevende.
  3. Intern kan het slachtoffer terecht bij een vertrouwenspersoon.
  4. Extern kan het slachtoffer terecht bij de preventieadviseurs psychosociale aspecten van de externe preventiedienst IDEWE.

In ieder geval wordt ongewenst gedrag niet getolereerd op de werkvloer.

 

Afdrukken E-mail