AZ Oudenaarde scoort goed voor het veiligheidsmanagementsysteem


Sinds 2013 bevraagt de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid de ziekenhuizen jaarlijks over de implementatie van hun veiligheidsmanagementsysteem. In de resultaten van 2017 komt AZ Oudenaarde opnieuw als één van de beste ziekenhuizen naar voren in een anonieme ranking tussen alle bevraagde instellingen.

Ziekenhuizen moeten beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem, waarbij onbedoelde incidenten behandeld en geanalyseerd worden en proactief nagedacht wordt over mogelijke risico’s bij nieuwe projecten of veranderingen.

De FOD Volksgezondheid heeft op basis van haar bevraging een puntenranking toegekend aan de deelnemende ziekenhuizen. In navolging van de goede resultaten voor het jaar 2015 en 2016, komt AZ Oudenaarde in 2017 opnieuw als één van de beste ziekenhuizen naar voren.

 Meer gedetailleerde informatie kan u terugvinden op het luik ‘Kwaliteit’ op onze website.

 

Afdrukken E-mail