Nieuwe arts in de Urgentiegeneeskunde


De voorzitter en de leden van de raad van bestuur, de directie en de vzw geneesheren, zijn verheugd u te melden dat Dr. Bart Vanderheyden de medische staf zal vervoegen vanaf januari 2019 .

 Geboortekaart Dr. Vanderheyden

Afdrukken E-mail